Blog

Poskromić zmienność

             Jak udowodniły nam ostatnie miesiące, rynek nie jest bynajmniej tworem stabilnym i stałym. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych istotny jest nie tylko moment zawarcia transakcji i kierunek w którym aktualnie kroczy…
Twitter