Blog

Ślady stóp na GPW

Mamy właśnie najniższe stopy procentowe w historii wolnej Polski. Inwestorom powszechnie znana jest prawda mówiąca, że niskie stopy procentowe sprzyjają giełdowej koniunkturze. Czy zadziała i tym razem?
Twitter