Blog

Bezpieczniej z pair tradingiem

          W ramach jednej branży, zawsze widoczne jest zróżnicowane zachowanie się kursów poszczególnych spółek. Różnorodność tą można zobrazować przy pomocy tzw. relatywnej siły, a wykorzystać stosując strategię pair trading.
Twitter