Blog

Siła źródłem słabości

           Przez długi czas rynki wschodzące skutecznie przyciągały kapitał z rozwiniętych gospodarek Tani, produkowany masowo w bogatych krajach pieniądz, napływał tu szerokim strumieniem. Teraz sytuacja ta się odwraca. 
Twitter
Blog

Siła w zacofaniu

            Coraz więcej zagranicznych pieniędzy zasila rynki wschodzące. Część tego tortu trafia też na parkiet warszawski, co powinno nas cieszyć . Przynajmniej w najbliższej przyszłości, bo kiedy pojawią się kłopoty,…
Twitter