Blog

Majstrowanie przy OTC

         Rynek pozagiełdowy (OTC) jest drugim obok giełdy segmentem rynku regulowanego. Rynek OTC charakteryzuje się mniej surowszymi kryteriami dopuszczeń papierów wartościowych do notowań, niż to ma miejsce w przypadku giełdy.…
Twitter