Blog

Dobra spółka to poukładana spółka

         Ład korporacyjny (ang. corporate governance) obejmuje zebrane zasady postępowania, oczekiwane od spółek giełdowych oraz od ich większościowych, jak i mniejszościowych akcjonariuszy. Wytyczne ładu korporacyjnego obejmują przede wszystkim kwestię…
Twitter