Blog

Do trzech razy Bazylea

          Bazylea jest trzecim, co do wielkości, po Zurychu i Genewie, miastem Szwajcarii. Bazylea usytuowana jest na styku granic trzech państw: Szwajcarii, Niemiec i Francji. Miasto te stanowi również centrum…
Twitter