Blog

Cash flow kontra zysk netto

       Miernikiem kondycji finansowej spółki jest nie tylko wypracowany przez nią zysk netto. Bardzo ważne, a może nawet najważniejsze, są przepływy zasobów pieniężnych, które określają wypłacalność i płynność finansową przedsiębiorstwa.
Twitter