Blog

Ważna data dla inwestorów

Analiza historycznych notowań indeksu WIG oraz S&P500 obrazuje ciekawą zależność między głównymi trendami tych instrumentów, a miejscami, które są źródłem zmiany kierunku oscylacji tych indeksów giełdowych. Z przeprowadzonych badań wynika,…