Oświadczenie o zgodzie na przetwarzaniu danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Nowe Usługi S.A. (z siedzibą w Katowicach, 40-121 ul. Chorzowska 50) na potrzeby udzielenie odpowiedzi na moje zapytanie przez Nowe Usługi S.A., zgodnie z zasadami opisanymi w klauzuli informacyjnej, z którymi zapoznałem się w związku z przekazaniem Nowym Usługom S.A. moich danych osobowych. Niniejsza zgoda może być odwołana w każdej chwili w sposób korespondencyjny na podstawie oświadczenia skierowanego na adres siedziby Nowych Usług S.A., na podstawie oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@edukacjagieldowa.pl lub w inny uzgodniony sposób.