Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Nowe Usługi S.A. (z siedzibą w Katowicach, 40-121 ul. Chorzowska 50) na potrzeby dostarczania newslettera Nowych Usług, zgodnie z zasadami opisanymi w klauzuli informacyjnej, z którymi zapoznałem się w związku z przekazaniem Nowym Usługom S.A. moich danych osobowych. Niniejsza zgoda może być odwołana w każdej chwili w sposób korespondencyjny na podstawie wypisania się z newslettera poprzez link znajdujący się w przesłanym newsletterze, oświadczenia skierowanego na adres siedziby Nowych Usług S.A., na podstawie oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@edukacjagieldowa.pl lub w inny uzgodniony sposób.