Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 6 names in this directory beginning with the letter Z.
Zadłużenie netto
Zadłużenie netto to suma wszystkich zobowiązań pomniejszone o środki pieniężne i pozostałe ekwiwalenty gotówki. Zadłużenie netto otrzymuje się po odjęciu od kwoty zobowiązań wartości środków pieniężnych.
Zlecenia
Dyspozycja klienta dotycząca zakupu lub sprzedaży na giełdzie akcji bądź obligacji lub innych instrumentów finansowych, w której określa on dokładne warunki transakcji takie jak: cena, ilość, data realizacji i inne dodatkowe warunki. Inwestor składa zlecenie u maklera, który dalej przekazuje je na giełdę celem realizacji. Zlecenia przyjmuje Biuro Maklerskie ING.
Zlecenia ukryte
Zlecenie ukryte to zlecenie z limitem ceny, w którym widoczna dla rynku jest jedynie określona porcja jego wolumenu.
Zlecenie DDM
Zlecenie do dyspozycji maklera to specjalny rodzaj zlecenia, w którym inwestor przekazuje maklerowi tylko ogólne wskazówki dotyczące zakupu lub sprzedaży na giełdzie akcji bądź obligacji pozostawiając maklerowi swobodę realizacji.
Zlecenie stop loss
Zlecenie stop-loss zostało stworzone w celu obniżenia ryzyka inwestycyjnego. Wykorzystuje się je przede wszystkim po to, aby szybko reagować na nagłą zmianę na rynku - zlecenie umożliwia szybkie wykorzystanie zleceń kupna lub sprzedaży znajdujących się na rynku w celu otwarcia lub zamknięcia pozycji. O ile np. kurs danej akcji rośnie, a klient chce się zabezpieczyć przed stratą związaną z niespodziewanym spadkiem, ustala tzw. cenę stop. W przypadku, gdy aktualnie najlepsza oferta kupna jest ≤ ustalonej ceny stop, zlecenie zostanie aktywowane i będzie dążyć do natychmiastowego zamknięcia pozycji. Podobnie jest w wypadku zlecenia stop-loss zakupu.
Zysk IP
Zysk pochodzący z transakcji na instrumentach pochodnych.