Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 4 names in this directory beginning with the letter U.
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy to wydzielony fundusz aktywów w ubezpieczeniu na życie z funduszem kapitałowym, stanowiący rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowaną w sposób określony w umowie ubezpieczenia.
Układ R/R
Układ R/R - oznacza porównanie danych w stosunku rocznym, czyli np. dane za 2008 r.w porównaniu do danych z 2007 r.
Usługi maklerskie
Usługi związane z pośrednictwem w zakupie i sprzedaży akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych wykonywane przez maklera na zlecenie inwestora. Usługi takie oferuje Biuro Maklerskie ING.
UTP
UTP (ang. Universal Trading Platform) Uniwersalna Platforma Obrotu. System transakcyjny GPW w Warszawie. Wdrożony 15 kwietnia 2013 roku, zastępujący poprzedni system WARSET. System wykorzystywany również na giełdach w Nowym Jorku, Amsterdamie, Lizbonie, Paryżu. Najważniejszymi cechami systemu są duża wydajność i możliwość zastosowania handlu algorytmicznego i handlu wysokich częstotliwości.