Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 4 names in this directory beginning with the letter H.
Hedging
Jedno z zastosowań kontraktów terminowych; zabezpieczenie przed ryzykiem zmiany kursów instrumentów bazowych (np. zabezpieczenie posiadanego portfela akcji poprzez zajęcie pozycji przeciwnej w kontraktach)
Hipoteka
Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości służące zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości.
Hipoteza efektywności informacyjnej rynku
Hipoteza rynku efektywnego – powstała w latach 60-tych XX wieku teoria, mówiąca iż ceny papierów wartościowych są pochodnymi wszystkich informacji dostępnych na ich temat. Zachowanie cen można według tej hipotezy sprowadzić do 4 reguł: - ceny akcji w każdej chwili idealnie oddają ich wartości ceny akcji natychmiast zmieniają się na podstawie nowych - informacji, a następnie pozostają stałe aż do pojawienia się nowego komunikatu -długotrwałe osiąganie zysków większych od przeciętnych nie jest możliwe -zmiany cen na kolejnych sesjach są od siebie niezależne
Hossa
Wysoka koniunktura (określenie spotykane często w związku z zachowaniem się giełdy)