Słownik

Słownik Maklerski

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
There are currently 3 names in this directory beginning with the letter G.
Giełda finansowa
Tym mianem określa się giełdy, na których handluje się instrumentami finansowymi typu: akcje, obligacje itp. Innym rodzajem są giełdy towarowe, na których handluje się towarami takimi jak: miedź, cukier, mąka itd.
GIIF
Generalny Inspektor Informacji Finansowej - jednoosobowy centralny organ administracji państwowej właściwy w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
GPW (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie)
Najważniejsza instytucja rynku papierów wartościowych. Transakcje kupna – sprzedaży papierów wartościowych odbywają się w ściśle określonym miejscu i czasie, według ściśle określonych zasad – w Polsce takim miejscem jest właśnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Publiczny obrót papierami wartościowymi jest scentralizowany i odbywa się na rynku regulowanym, w skład którego wchodzi Giełda Papierów Wartościowych, za pośrednictwem takich podmiotów jak domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską oraz banki prowadzące rachunki papierów wartościowych. Podstawowym zadaniem giełdy jest umożliwianie przepływu kapitałów od tych, którzy szukają jak najlepszej lokaty do tych, którzy potrzebują kapitałów i potrafią z tych kapitałów zrobić jak najlepszy użytek. Na rynku giełdowym codziennie dokonywana jest ocena notowanych na nim spółek, a pośrednio także całej gospodarki. Dodatkowym plusem notowania na giełdzie dla spółki jest bezpłatna reklama, a także podniesienie wiarygodności i prestiżu. Z kolei inwestorom daje to pewność, że wszystkie ważne informacje ze spółki zostaną podane do publicznej wiadomości.