Rynki zagraniczne

Coraz więcej biur maklerskich ma w swojej ofercie giełdy zagraniczne. Jak to działa w praktyce? Najczęściej biura maklerskie udostępniają składanie zleceń w ramach jednego rachunku, który służy do składania zleceń na giełdę w Warszawie. Biuro maklerskie przyjmuje zlecenie od inwestora i przekazuje zlecenie do brokera zagranicznego. Broker zagraniczny realizuje je na właściwej zagranicznej giełdzie. Na co należy zwrócić uwagę zanim podejmiesz decyzję o inwestowaniu na rynkach zagranicznych.

Koszty transakcji

Stawki prowizji podawane są jako wartość procentowa od wartości zlecenia, ale nie mniej niż wartość prowizji minimalnej. Prowizja minimalna od zleceń na giełdzie w Warszawie, wynosi średnio 5 zł. Na rynkach zagranicznych jest kilkukrotnie wyższa. To ma istotne znaczenie, bo przy małej wartości zlecenia, może znacznie podnieść koszty realizacji zlecenia. Weźmy dla przykładu prowizję 0,4% i prowizję minimalną 50 zł. Jeżeli składamy zlecenie o wartości 5 tysięcy zł, to zapłacimy prowizję minimalną 50 zł. Procentowa prowizja wyniesie 1,0%, a jak dodamy jeszcze prowizję od sprzedaży, to w sumie koszt wzrośnie do 2%. O tyle będzie musiał wzrosnąć kurs, aby na tej transakcji zarobić. Stawki prowizji mogą być zróżnicowane w zależności od giełdy lub rodzaju instrumentów. Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe opłaty, które mogą być pobierane, w zależności od obowiązujących przepisów na danym rynku np: jeżeli transakcja przekracza określoną wartość lub wartość rynkowa spółek przekracza określoną wartość.

W jakiej walucie można inwestować

Transakcje na giełdach zagranicznych zawierane są w walutach notowań instrumentów, ale rozliczane są w walucie wskazanej przez inwestora. Domyślnie walutą rozliczenia jest najczęściej PLN. Inwestor może wskazać walutę rozliczenia taką jak waluta notowań, wtedy transakcja zostanie rozliczona bez przewalutowania. Nie ma problemu z najbardziej popularnymi rynkami, gdzie walutą notowań jest EUR lub USD. W przypadku wybrania innych, mniej popularnych rynków, będzie konieczność przewalutownia. Przewalutowanie podnosi koszty naszej inwestycji. Warto zwrócić też uwagę, czy rachunki walutowe prowadzone są bezpłatnie.

Dostęp do notowań

Większość inwestorów nie wyobraża sobie inwestowania na giełdzie bez dostępu do notowań w czasie rzeczywistym. Standardem na rynku polskim jest bezpłatny dostęp do notowań z jedną ofertą. W przypadku notowań z rynków zagranicznych nie jest to już takie proste. Jeżeli będziemy chcieli śledzić notowania na kilku rynkach, to opłata może wynieść nawet kilkaset złotych. Warto też zwrócić uwagę czy biura maklerskie zwalniają z opłaty po wykonaniu określonego obrotu.

Na co jeszcze zwrócić uwagę
  1. Ryzyko walutowe – aktywa, które kupujemy na rynkach zagranicznych są denominowane w walucie innej niż polski złoty. Wobec tego stopa zwrotu będzie zależała nie tylko od zmian w wycenie rynkowej, ale również i wahań kursów walutowych. Może to mieć pozytywny lub negatywny wpływ na rentowność naszej inwestycji.
  2. Dostęp do informacji rynkowych. Analiza informacji i komunikatów ze spółek jest zadaniem dużo trudniejszym niż w przypadku polskich spółek. Nie tylko może to być bariera językowa, ale też brak znajomości specyfiki działania rynku i jego otoczenia.
  3. Rozliczenia podatkowe – dochody osiągane zarówno na giełdzie polskiej i giełdzie zagranicznej są opodatkowane. Zależą one od indywidualnej sytuacji inwestora i miejsca dokonywania inwestycji. Szczególną uwagę należy zwracać na podatek od dywidendy, który jest opodatkowany u źródła, czyli zgodnie z rezydencją emitenta. W takim przypadku należy zastosować odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odpowiednie przepisy umów w sprawie podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita.
Jakie mamy korzyści

Możliwość kupowania i sprzedawania akcji, ETF-ów i obligacji z najważniejszych światowych parkietów. Na giełdach zagranicznych dużą popularnością cieszą się ETF-y. To notowane otwarte fundusze inwestycyjne, których celem jest odzwierciedlenie zachowania instrumentu bazowego. Instrumentami bazowymi mogą być akcje, indeksy, surowce, grupy instrumentów. Lista dostępnych ETF-ów jest bardzo duża, co często wymaga korzystania z dostępnych wyszukiwarek.

Rynki zagraniczne dają szansę na inwestowanie w perspektywicznych branżach lub spółki o silniejszym potencjale wzrostu przychodów i zysków niż konkurencja.

Inwestowanie kapitału na rynkach zagranicznych pozwala także osiągnąć zysk wynikający z różnic w fazach cyklu gospodarczego w różnych częściach świata. Dobrym przykładem są tutaj pokryzysowe lata na rynkach amerykańskim i europejskim. Europie otrząśnięcie się ze światowej recesji zajęło więcej czasu niż Stanom Zjednoczonym.

Stopień rozwinięcia rynku ma istotne znaczenie także dla inwestowania środków w papiery dłużne, zwłaszcza te emitowane przez przedsiębiorstwa. Na polskim rynku, płynność jest dość ograniczona, co utrudnia budowanie portfela.