Podaż i popyt na rynku akcji

Ceny akcji wyznaczane są przez siły podaży i popytu. Podaż jest to ilość akcji, które w danym momencie oferowane są do sprzedaży. Popyt natomiast, zależy od chęci inwestorów do zakupu akcji.

Wykres popytu i podaży

Poniżej przestawiamy typowy wykres podaży i popytu. Popyt jest oznaczony pomarańczową linią poprowadzoną od strony lewej do prawej. Podaż natomiast reprezentowana jest przez linię granatową poprowadzoną od strony lewej do prawej. Punkt przecięcia się tych linii wyznacza cenę, jaką rynek jest skłonny zapłacić w danym momencie za akcje.

Zarówno popyt, jak i podaż może się wahać w zależności od różnych czynników rynkowych. Przyjrzyjmy się jak następujące elementy wpływają na cenę akcji:

  • Wzrost popytu;
  • Wzrost podaży;
  • Spadek popytu;
  • Spadek podaży.

Wzrost popytu na daną akcję powoduje wzrost ich cen

Patrząc na wykres 1, zauważysz, że w miarę wzrostu popytu – linia popytu przesuwa się w prawą stronę wykresu. Tym samym punkt przecięcia się obydwu linii przesuwa się coraz wyżej. Jest to dowód na to, że wzrost popytu powoduje wzrost ceny akcji.
Popyt na akcje może wzrosnąć w momencie gdy spółka ogłosi lepszy niż oczekiwany zysk za ostatni kwartał.

Wzrost podaży akcji powoduje spadek ich cen

Patrząc na wykres 1, zauważysz, że w miarę wzrostu podaży – linia podaży przesuwa się w prawą stronę wykresu. Tym samym punkt przecięcia się obydwu linii przesuwa się coraz niżej. Jest to dowód na to, że wzrost podaży powoduje spadek ceny akcji.
Podaż akcji może wzrosnąć w momencie, gdy np. akcje danej spółki zostaną usunięte z popularnego indeksu giełdowego.

Spadek popytu na akcję powoduje spadek ich cen

Patrząc na wykres 1, zauważysz, że w miarę spadku popytu – linia popytu przesuwa się w lewą stronę wykresu. Tym samym punkt przecięcia się obydwu linii przesuwa się coraz niżej. Jest to dowód na to, że spadek popytu powoduje spadek ceny akcji.
Popyt na akcje może spaść w momencie, gdy do inwestorów dotrą złe wieści na temat danej spółki.

Spadek podaży akcji powoduje wzrost ich cen

Patrząc na wykres 1, zauważysz, że w miarę spadku podaży – linia podaży przesuwa się w lewą stronę wykresu. Tym samym punkt przecięcia się obydwu linii przesuwa się coraz wyżej. Jest to dowód na to, że spadek podaży powoduje wzrost ceny akcji.
Podaż akcji może spaść, kiedy spółka skupuje własne akcje na rynku. Przedsiębiorstwa posiadające nadwyżkę wolnych środków, które uważają, że ich akcje są niedoszacowane, często decydują się na skupowanie własnych akcji, co zmniejsza ich podaż, a przez to pośrednio wpływa na wzrost cen.
Skoro już wiesz, w jaki sposób popyt i podaż wpływają na cenę akcji, musisz również zrozumieć co, a raczej kto powoduje zmianę wielkości popytu i podaży.