Psychologia inwestowania

Psychologia inwestowania skupia się na zachowanych ludzkich oraz psychologicznych mechanizmach, które włączone są proces podejmowania decyzji finansowych.

Według hipotezy rynków efektywnych, rynki finansowe są racjonalne i efektywne natomiast ponadprzeciętne stopy zwrotu wynikają z przypadku lub też problemów statystycznych.
Według finansów behawioralnych, mimo, że rynki finansowe są efektywne, jednak niekoniecznie wszyscy uczestnicy rynku racjonalnie podejmują decyzje. Powoduje to, że występują sytuacje w których następuje zła wycena instrumentów finansowych.

Analiza normatywna

Analiza normatywna obejmuje analizę jak rynki i uczestnicy rynku powinni się zachować i podejmować decyzje. Tradycyjne finanse są postrzegane jako normatywne.

Analiza deskryptywna

Analiza deskryptywna obejmuje analizę jak rynki i uczestnicy rynku rzeczywiście się zachowują i podejmują decyzje. Finanse behawioralne są postrzegane jako deskryptywne.