Indeksy, surowce, waluty

Polska giełda również daje możliwość wyjścia ze swoimi inwestycjami za granicę. Na GPW działa segment ETP (Exchange Traded Products), które są oferowane przez największe instytucje finansowe na świecie, najczęściej banki. Są na nim notowane produkty, których cena zależy od wartości instrumentu bazowego np. światowych akcji, indeksów, surowców, czy pary walutowej, które standardowo dla polskiego inwestora nie są dostępne.

Oferują zróżnicowane ryzyko. Od pełnej gwarancji kapitału, poprzez częściową ochronę do jej zupełnego braku. Zyski w tych produktach również mogą być zróżnicowane. Od z góry określonego procentu z kapitału po nieograniczone zwiększone dodatkowo przez zastosowanie dźwigni finansowej. Dzięki temu każdy klient znajdzie dla siebie instrument, który będzie odpowiadał jego potrzebom i apetytowi na ryzyko.

Do najpopularniejszych instrumentów ETP należą certyfikaty Turbo oraz Faktor.

Turbo

Certyfikat z wbudowanym poziomem stop-loss (tzw. barierą).
Emitent na GPW: ING N.V. (www.ingturbo.pl) oraz Raiffeisen Centrobank AG (www.rcb.at)

Materiały edukacyjne:
– podstawowe wiadomości, które warto mieć przed rozpoczęciem inwestowania w certyfikaty https://www.ingturbo.pl/akademia
– zaawansowane wątki związane z inwestowaniem w certyfikaty Turbo na GPW https://www.ingturbo.pl/faq

Faktor

Certyfikaty ze stałą dźwignią inwestycyjną, bez knock-outu
Emitent na GPW: Raiffeisen Centrobank AG (www.rcb.at)

Materiały edukacyjne:
broszura produktowa (w j. angielskim)

Jak pokazują statystyki GPW ten cały segment rynku jest jednym z najdynamiczniej rosnących na polskiej giełdzie, zarówno jeśli chodzi o wartość obrotów (slajd nr 1), jak i ilość notowanych certyfikatów (slajd nr 2)

Zdjęcie nr 1
źródło: GPW S.A.
Zdjęcie nr 2
źródło: GPW S.A.

W ramach tej kategorii największym zainteresowaniem cieszą się produkty oferujące dźwignię inwestycyjną (zdjęcie nr 3)

Zdjęcie nr 3
źródło: GPW S.A.

Inwestorzy poszukując wyższych stóp zwrotu poprzez wykorzystanie dźwigni inwestycyjnej kierują się głównie ku znanym sobie instrumentom bazowym. Dla zagranicy największą popularnością cieszą się DAX, ropa Brent czy złoto łącznie odpowiadając za 36% generowanego obrotu (zdjęcie nr 4).

Zdjęcie nr 4
źródło: GPW S.A.

Szersze spojrzenie pokazuje, że inwestorzy interesują się mocno indeksami i surowcami. Czyli tymi instrumentami do których o bezpośredni dostęp na GPW jest trudno (zdjęcie nr 5)

Zdjęcie nr 5
źródło: GPW S.A.

Co jest przewagą tego rynku nad bezpośrednią inwestycją na rynkach zagranicznych?

  • handel odbywa się za pomocą dowolnego konta maklerskiego, nie trzeba dodatkowej umowy czy aneksów.
  • zlecenia składa się w złotówkach wg zasad znanych z rynku akcji
  • prowizje biur/domów maklerskich jak dla rynku polskiego, a więc niższe niż przy bezpośrednich inwestycjach

Jakie są minusy?

  • brak pełnej oferty w zakresie dostępu do instrumentów, ale też dostęp do rynków zagranicznych również wiąże się najczęściej z niepełną ofertą danej giełdy
  • handel z dźwignią to wyższe ryzyko inwestycyjne (dot. certyfikatów Turbo i Faktor)