Obligacje, akcje, kontrakty, inne

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można kupować i sprzedawać wiele instrumentów finansowych. Dają one możliwość zarobku na wzrostach (np. akcje), ale też na spadkach (np. kontrakty terminowe, czy certyfikaty inwestycyjne). Poniżej prezentujemy najpopularniejsze typy instrumentów, które są notowane na giełdzie.

akcje
obligacje kontrakty terminowe
certyfikaty inwestycyjne opcje