Zniesienia Fibonacciego

Ciąg liczb Fibonacciego jest używany przez wielu inwestorów na całym świecie. Liczby Fibonacciego w inwestycjach najczęściej używane są w dwojaki sposób:

  1. Jako zniesienia wyznaczające poziomy ceny w pionie oraz
  2. Jako poziomy docelowe ceny w czasie (poziomie). 

Leonardo Fibonacci był jednym z najsłynniejszych matematyków włoskich. Efektem jego dociekliwości matematycznej było stworzenie ciągu liczb, które posiadają ciekawe własności i które często występują samoistnie w naturze jako idealne odwzorowanie proporcji. Interesujący nas ciąg przedstawia się w skrócie w ten sposób: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 itd. Interesująca nas liczba powstaje przez zsumowanie dwóch wcześniejszych, przykładowo: 1+2=3; 2+3=5; 5+8=13 itd.

Kolejną ciekawą właściwością ciągu jest fakt, że jeśli podzielimy liczbę przez liczbę następna w ciągu, zawsze otrzymamy wynik zbliżony do wartości 0,618, przykładowo: 5/8=0,625; 34/55=0,618; 89/144=0,618 a jeśli podzielimy liczbę przez jej poprzedniczkę to otrzymamy wynik oscylujący wokół wartości 1,618, np. 55/34=1,617, 144/89=1,6179, 233/144=1,618 – obie te właściwości znane są w geometrii jako złoty podział. Jeżeli chcielibyśmy podzielić liczbę przez drugą z kolei liczbę zawsze otrzymamy wartość bliską 0,382, przykładowo: 34/89=0,382, 55/144=0,381 itd. Ciąg ma bardzo wiele ciekawych właściwości jednak powyższe są dla nas najistotniejsze.

W analizie technicznej najczęściej spotykane wartości to: 0,236; 0,382; 0,500; 0,618; 1; 1,382 i 1,618.

Traderzy używają zniesień Fibonacciego do:

  • oznaczania wsparć/oporów,
  • miejsc docelowych (czyli miejsc realizacji zysków oraz zleceń obronnych stop loss).

Rynek bardzo często „schodzi” lekko poniżej 38,2 lub 61,8-procentowego zniesienia poprzedzającej fali, po czym następuje wyraźne odbicie i kontynuacja wcześniejszego ruchu. Tego typu pułapki zdarzają się na każdym kroku. 

Tak więc okazuje się, iż jeśli rynek narusza zniesienie 61,8-procentowe, to niezmiernie często zatrzymuje się na poziomie 0.685 poprzedniej fali i następnie powraca do swojego pierwotnego kierunku.

Występują również częste sytuacje, w których rynek wybija się powyżej ważnego szczytu i następnie neguje to wybicie, schodząc poniżej jego poziomu i tworząc formację zbliżoną do podwójnego szczytu (podobne scenariusze występują również w wypadku nieudanych prób wybicia się rynku poniżej istotnych dołków).

Podwójny szczyt

Patrząc na takie charakterystyczne i powtarzające się często zachowania rynków można posiłkując się liczbami Fibonacciego wyznaczyć poziom wsparcia lub oporu.

Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia również w przypadku próby przebicia ważnego szczytu bądź dołka. Przy takim scenariuszu rynek zatrzymuje się często na zewnętrznym zniesieniu poprzedzającej fali, które wynosi zazwyczaj 138,2% lub 161,8%.


Zniesienia Fibo