Wskaźnik siły względnej (RSI)

Wskaźnik RSI (Relative Strength Index) daje dość dobre sygnały w czasie, gdy dana akcja znajduje się w trendzie horyzontalnym.

Do analizy tego wskaźnika konieczne jest wyznaczenie poziomów wykupienia i wyprzedania. Poziom wykupienia najczęściej wyznacza się na wysokości 70-80% a poziom wyprzedania na wysokości 20-30%.

wskażnik siły wględnej (RSI)

  • Sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany przy wzroście wskaźnika ponad poziom wyprzedania.
  • Sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany przy spadku wskaźnika poniżej poziomu wykupienia.