Średnie kroczące

Jednym z pierwszych wskaźników stosowanych w analizie technicznej była Średnia Krocząca (Moving Average). Ten prosty wskaźnik generuje czasami bardzo dobre sygnały, jednak pod warunkiem odpowiedniego ustalenia parametru średniej. Zależy on od indywidualnego charakteru danej akcji jak i od sposobu inwestowania (np. krótko-, długoterminowy).

Sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany, gdy linia kursu przebija od dołu niemalejącą średnią.
Sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany, gdy kurs przebija od góry nierosnącą średnią.

wsk_srednia