Wskaźnik zmian ROC

ROC (Rate of Change) jest obok MACD najczęściej używanym wskaźnikiem analizy technicznej.

Do analizy tego wskaźnika konieczne jest wyznaczenie poziomów wykupienia i wyprzedania. Poziomy te powinny być tak wyznaczone, aby w obszarze między nimi znajdowało się ok. 90% przebiegu wskaźnika. Górne ograniczenie tego obszaru wyznacza poziom wykupienia, natomiast dolne – poziom wyprzedania.

roc

  • Sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany przy wzroście wskaźnika ponad poziom wyprzedania.
  • Sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany przy spadku wskaźnika poniżej poziomu wykupienia.