Poziom wsparcia i oporu

Poziom wsparcia to poziom cenowy, na jakim istnieje duże prawdopodobieństwo zatrzymania się trwającego ruchu. Poziomy wsparcia obowiązują zarówno na rynku akcji, jak i na rynku walutowym, surowcowym, czyli wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ceną, która jest wypadkową siły popytu i podaży. Poziom przy jakim pojawia się popyt jest wsparciem (pewnego rodzaju dnem, przez który cena nie chce zejść niżej). Natomiast gdy pojawia się podaż mamy do czynienia z oporem (czyli analogicznie szczytem, który nie pozwala na wyjście ceny wyżej). Nie oznacza to, że cena nigdy nie przebije wsparcia bądź oporu. Gdy zmienią się warunki może dojść do przełamania tych newralgicznych poziomów.

Poziom wsparcia wyznaczają poprzednie minima cenowe podczas zniżki cen, czyli wcześniejsze dna (punkt 1 lub punkty 1,2). Takie minimum powinno zostać potwierdzone przez wysoki wolumen obrotów.Poziom wsparcia nabiera znaczenia, gdy kurs przekroczy ostatnie maksimum lub maksima. To właśnie w okolicy wsparcia może zostać zakończony lub zatrzymany ruch korekcyjny po wzrostach. Im dłużej kurs nie był w okolicy wsparcia (np. kilka miesięcy lub nawet lat) tym większe jest znaczenie tego poziomu. Każde testowanie poziomu wsparcia (spadek w jego pobliże) powoduje zmniejszenie ważności tego poziomu. Przebicie w dół poziomu wparcia może być traktowane jako sygnał sprzedaży. Jeśli nastąpi przynajmniej 10% spadek kursu poniżej wsparcia – zmienia się ono w poziom oporu, który najprawdopodobniej będzie hamował ewentualne późniejsze zwyżki.

opor_teoria

Poziom oporu wyznaczają poprzednie maksima cenowe podczas zwyżki cen, czyli wcześniejsze szczyty (punkt 1 lub punkty 1,2). Takie maksimum powinno zostać potwierdzone przez wysoki wolumen obrotów. Poziom oporu nabiera znaczenia, gdy kurs spada poniżej ostatniego dna. To właśnie w okolicy tego poziomu powinien zostać zakończony lub zatrzymany ruch wzrostowy. Im dłużej kurs nie był w okolicy oporu (np. kilka miesięcy lub nawet lat) tym większe jest znaczenie tego poziomu. Każde testowanie poziomu oporu (wzrost w jego pobliże) powoduje zmniejszenie ważności tego poziomu.wsparcie_teoria