Oscylator stochastyczny

Oscylator Stochastyczny (Stochastic) uzyskuje się przez obliczenie średniej wykładniczej ze wskaźnika %R.

Do analizy tego oscylatora konieczne jest wyznaczenie poziomów wykupienia i wysprzedania. Poziom wykupienia wyznacza się najczęściej na wysokości 90% a poziom wysprzedania na wysokości 10%.

  • oscylator stochastycznySygnał kupna (K) zostaje wygenerowany przy wzroście wskaźnika ponad poziom wysprzedania.
  • Sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany przy spadku wskaźnika poniżej poziomu wykupienia.