Luki cenowe i wyspa odwrotu

Luka cenowa

Luka cenowa to obszar na wykresie, w którym nie zawarto żadnej transakcji. Luki na wykresie dziennym powstają, gdy otwarcie sesji wypada powyżej bądź poniżej obszaru zmienności z dnia poprzedniego i sytuacja taka utrzymuje się do końca notowań. Przyczyną mogą być ważne informacje, które natychmiast przekładają się na rynkową wycenę akcji, gwałtowne wybicia z formacji technicznych bądź silne i dynamiczne trendy. Lukę wzrostową nazywamy inaczej luką hossy, lukę spadkową – luką bessy. Otwarta luka tworzy silne wsparcie bądź opór. Jej domknięcie jest natomiast sygnałem technicznym  w przeciwnym kierunku, tzn. zapełnienie luki hossy odczytać należy jako sygnał sprzedaży.

Przykład rynkowy – luka cenowa

luka bessy - PKN Orlen - sierpień 2015

Luka bessy (zaznaczona na czerwono) w notowaniach PKN Orlen, która zakończyła trend wzrostowy i zapoczątkowała korektę spadkową – lipiec 2015 r.

Rodzaje luk

Luki ze względu na miejsce ich powstania i znaczenie dzielimy na 4 rodzaje:

  1. Luka zwykła – pojawia się bez  istotnej przyczyny. Nie ma większego znaczenia i często bywa zamykana.
  2. Luka startu – powstaje po ważnych informacjach, podczas wybicia z formacji czy przełamywania silnych technicznych barier. Rozpoczyna trendy i tworzy ważne wsparcia/opory.
  3. Luka ucieczki – powstaje w trakcie silnych trendów, najczęściej w pobliżu połowy całego ruchu. Podobnie jak luka startu jest później istotnym technicznym wsparciem/oporem.
  4. Luka wyczerpania – powstaje po dłuższym ruchu w jednym kierunku, w końcowej fazie trendu. Jej domknięcie jest ceną informacją o wyczerpaniu potencjału impulsu i często rozpoczyna ruchy korekcyjne.

Z lukami startu, ucieczki i wyczerpania wiąże się tzw. “reguła trzech okien”. Mówi o tym, że w trakcie silnych trendów luki owe pojawiają się po sobie. Ostatnia z nich, luka wyczerpania, stanowi ostrzeżenie o możliwej zmianie kierunku.

Luka startu

lukast_teoria

Luka startowa (1) często występuje podczas wybicia z różnych formacji, a także przy przebiciu poziomu wsparcia lub oporu. W takim przypadku luka podkreśla fakt wybicia i zmniejsza prawdopodobieństwo, że wygenerowany podczas wybicia sygnał jest fałszywy. Po wystąpieniu luki startowej przy wybiciu w górę wolumen powinien rosnąć.

Luka ucieczki

lukauc_teoria

Luka ucieczkowa (2) występuje po wcześniejszym wyznaczeniu luki startowej i zapowiada kontynuację ruchu cen. Najczęściej pojawia się ona w połowie ruchu i może służyć do wyznaczenia jego długości. Po wystąpieniu luki ucieczkowej podczas zwyżki wolumen powinien maleć.

Luka wyczerpania

lukawy_teoria

Luka wyczerpania (3 na wykresie) występuje po wcześniejszym wyznaczeniu luki ucieczkowej i zapowiada odwrócenie tendencji. Luka kończąca (3) ostrzega przed możliwością zmiany tendencji i może być traktowana jako sygnał sprzedaży (po zwyżce) lub sygnał przygotowawczy kupna (po spadkach). Po wystąpieniu tej luki pod koniec zwyżki wolumen powinien wyraźnie wzrosnąć.

Jeśli posiadasz akcje:

  • jeśli kurs przebył spodziewaną drogę, sprzedaj po utworzeniu się luki wyczerpującej po zwyżce
  • w przeciwnym wypadku przygotuj się do sprzedaży i czekaj na inny sygnał

Przykład rynkowy – reguła trzech okien

reguła trzech okien- WIG- styczeń 2016

Reguła trzech okien w notowaniach WIG – styczeń 2016. Domknięcie ostatniej luki było sygnałem zmiany kierunku na wzrostowy.

Wyspa odwrotu

Z lukami canowymi związana jest również formacja wyspy odwrotu. Jest to formacja odwrócenia, która często zapowiada zmianę trendu krótkoterminowego. Może występować zarówno na lokalnych szczytach, jak i dołkach. Wyspę odwrotu tworzą dwie przeciwstawne luki (luka bessy i luka hossy) zarysowane na zbliżonych poziomach oraz kilka sesji względnej równowagi  pomiędzy nimi. W obrębie wyspy wolumen obrotów powinien być stosunkowo wysoki, a ruchy cen niewielkie. Formacja wyspy zapowiada odwrócenie trendu krótkotrwałego (a nie głównego).

wyspa odwrotu

pozytywna wyspa odwrotu

Taktyka gry

Jeśli szukasz okazji do kupna – pozytywna wyspa odwrotu:

  • kupuj zaraz po ukształtowaniu się wyspy – druga luka (luka hossy)  stanowić będzie ważne wsparcie.

Jeśli posiadasz akcje, negatywna wyspa odwrotu:

  • zaraz po ukształtowaniu się wyspy sprzedaj – druga luka (luka bessy) wyznaczać będzie silny opór.