Linie trendu

Trend jest podstawowym pojęciem analizy technicznej i określa kierunek ruchu cen całego rynku bądź jakiegoś papieru. Trend ma podstawowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o kupnie czy sprzedaży, ponieważ jedna z podstawowych zasad analizy technicznej głosi, że inwestowanie zawsze powinno odbywać się w zgodzie z trendem (kierunkiem ruchu cen).

Ze względu na czas trwania trendy można podzielić na:

 • długoterminowy (główny, pierwszorzędny) – trwający od kilku miesięcy do kilku lat
 • średnioterminowy (drugorzędny) – trwający kilka miesięcy
 • krótkoterminowy (trzeciorzędny) – trwający kilka tygodni.

Wspomniana wyżej zasada inwestowania w zgodzie z trendem odnosi się przede wszystkim do trendu głównego.

Jeżeli linia trendu jest wyznaczana przez dołki – mówimy o trendzie wzrostowym, jeśli zaś przez szczyty – mówimy o trendzie spadkowym.

trend_taktyka

Ze względu na kierunek ruchu cen można wyodrębnić trendy:

 • zwyżkujący – wyznaczany zawsze przez minima cenowe
 • zniżkujący – wyznaczany zawsze przez szczyty
 • horyzontalny – wyznaczany przez dołki lub szczyty.

Taktyka gry

Zawsze na początku analizy powinieneś wyznaczyć na wykresie linie trendu i inwestować w zgodzie z trendem głównym. Trendy pozwalają na zabezpieczenie przed zbyt wczesnym wyjściem z rynku przy inwestycjach długoterminowych.

Ważne informacje dotyczące trendów:

 • Trendy główne zwykle trwają przez długi okres czasu i w tym czasie kursy akcji przebywają długą drogę.
 • Ogromne zyski można by osiągnąć kupując na samym dnie bessy, a sprzedając na samym szczycie hossy.
 • Nie jest możliwe wykonanie ruchów opisanych w punkcie powyżej.
 • Jest możliwe uniknięcie kupowania pod koniec hossy.
 • Możliwe jest osiągnięcie zysków przy inwestycjach zgodnych z trendem głównym, w trendzie drugorzędnym, a czasami nawet na akcjach poruszających się przeciwnie do trendu głównego.
 • Największe i najpewniejsze zyski można osiągnąć inwestując w trendzie głównym przez większą część czasu jego trwania ale nie w początkowej ani końcowej fazie tego trendu. Dlatego kapitał należy inwestować w największym stopniu w środkowej fazie trendu głównego.

Trend zwyżkujący:

Aby wyznaczyć trend zwyżkujący należy wyodrębnić dwa minima cenowe (1,2) przy czym drugie musi zostać ustalone na wyższym poziomie niż pierwsze. Minima te muszą być oddalone od siebie przynajmniej o tydzień, a pomiędzy nimi kurs musi wyraźnie odejść od wyznaczanej właśnie linii trendu. Potwierdzenie trendu następuje, gdy kolejne minimum cenowe (3) utworzy się na tej linii lub w jej pobliżu.

trendzw_teoria

Istnieją trzy kryteria ważności (w sensie technicznym) trendu zwyżkującego:

 • ilość potwierdzeń: większa liczba dołków na linii bądź blisko niej świadczy o większej sile trendu, tzn. każdy test trendu podkreśla jego znaczenie
 • odległość między punktami wyznaczającymi trend: im większy jest odstęp (w czasie) pomiędzy dołkami, tym silniejszy trend
 • kąt nachylenia: im mniej stroma jest linia trendu, tym większe jest jej znaczenie (tym trudniej trend będzie przebity i tym ważniejszy jest sygnał sprzedaży po przebiciu trendu).

Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany, jeśli kurs przebija w dół linię trendu (o co najmniej 3% w przypadku akcji, lub 2% w przypadku indeksu).

Uwaga 1: Bardzo duży wzrost wolumenu obrotów podczas przebicia linii trendu, a potem natychmiastowy powrót kursu do tej linii może oznaczać fałszywy sygnał sprzedaży.

Uwaga 2: Na początku głównego trendu wzrostowego poprawnie wyznaczona linia najczęściej przebiega przez drugie i trzecie minimum (a nie przez pierwsze i drugie). Wolumen obrotów powinien potwierdzać trend tzn. powinien osiągać wyższe wartości, gdy kurs wyznacza nowe maksima.

Trend zniżkujący:

Aby wyznaczyć trend zniżkujący należy wyodrębnić dwa maksima cenowe (1,2) przy czym drugie musi zostać ustalone na niższym poziomie niż pierwsze. Maksima te muszą być oddalone od siebie przynajmniej o tydzień, a pomiędzy nimi kurs musi wyraźnie odejść od wyznaczanej właśnie linii trendu. Potwierdzenie trendu następuje, gdy kolejne maksimum cenowe (3) utworzy się w jego pobliżu.

trendzn_teoria

Istnieją trzy kryteria ważności (w sensie technicznym) trendu zniżkującego:

 • ilość potwierdzeń: większa liczba szczytów na linii bądź blisko niej świadczy o większej sile trendu, tzn. każdy test trendu podkreśla jego znaczenie
 • odległość między punktami wyznaczającymi trend: im większy jest odstęp (w czasie) pomiędzy szczytami, tym silniejszy trend
 • kąt nachylenia: im mniej stroma jest linia trendu, tym większe jest jej znaczenie (tym trudniej trend będzie przełamany).

Uwaga 1: Przebicie w górę linii trendu zniżkującego nie jest sygnałem kupna (może być traktowane jako sygnał przygotowawczy).

Uwaga 2: Jeśli nastąpi wybicie w górę (W) przygotuj się do zakupu – czekaj na inne sygnały kupna.

Wolumen obrotów powinien potwierdzać trend tzn. powinien osiągać wyższe wartości, gdy kurs wyznacza nowe minima.

Trend horyzontalny:

Aby wyznaczyć trend horyzontalny należy wyodrębnić dwa minima (rys. 1) albo dwa maksima (rys. 2) cenowe (1,2) przy czym oba punkty muszą zostać ustalone na tym samym poziomie. Punkty te muszą być oddalone od siebie przynajmniej o tydzień, a pomiędzy nimi kurs musi wyraźnie odejść od wyznaczanej właśnie linii trendu. Potwierdzenie trendu następuje, gdy kolejny punkt zwrotny (3) utworzy się w jego pobliżu.

trendho_teoria

Istnieją dwa kryteria ważności (w sensie technicznym) trendu horyzontalnego:

 • ilość potwierdzeń: większa liczba punktów zwrotnych na linii bądź blisko niej świadczy o większej sile trendu, tzn. każdy test trendu podkreśla jego znaczenie
 • odległość między punktami wyznaczającymi trend: im większy jest odstęp (w czasie) pomiędzy punktami zwrotnymi, tym silniejszy trend.

Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany, jeśli kurs przebija w dół linię trendu (rys. 1). Sygnał kupna zostaje wygenerowany, jeśli kurs przebija w górę linię trendu (rys 2.) przy znacznej zwyżce wolumenu obrotów. Wielkość ruchu cen podczas wybicia musi wynieść co najmniej 3% w przypadku akcji lub 2% w przypadku indeksu.