Krzywa MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność wynika z łatwości interpretacji oraz z możliwości wykorzystania wskaźnika zarówno w okresie stabilizacji jak i wyraźnych wzrostów czy spadków cen.

krzywa macd

  • Sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany, gdy MACD przebija od dołu niemalejącą linię Signal.
  • Sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany, gdy MACD przebija od góry nierosnącą linię Signal.
  • Sygnał kupna powinien zostać wygenerowany poniżej poziomu zerowego, a sygnał sprzedaży powyżej tego poziomu. Wyjątek: Gdy nieco ponad poziomem zerowym dochodzi do łagodnego spadku a następnie wzrostu wskaźnika, przy czym następuje przebicie w górę linię Signal – zostaje najczęściej wygenerowany sygnał kupna zapowiadający długą zwyżkę.