Formacje świecowe

Formacje świecowe są to pewne charakterystyczne i powtarzające się układy powstające na wykresach świecowych. Mogą być tworzone zarówno przez pojedyncze świece, jak i przez zestawy złożone z dwóch lub większej liczby świec, jednak nie więcej niż 5. Formacje te obrazują zachowanie inwestorów, dzięki czemu pomagają rozpoznać grę popytu i podaży. Dzięki nim możemy zdiagnozować aktualny stan rynku i z większym prawdopodobieństwem prognozować jego przyszłe ruchy. Formacje dzielimy na te zapowiadające ruch w dotychczasowym kierunku, formacje kontynuacji lub wskazujące na zmianę trendu formacje odwrócenia.

Spośród wielu rodzajów formacji świecowych jednymi z najbardziej podstawowych są:

Formacje kontynuacji

Formacje odwrócenia