Formacje liniowe

Formacje liniowe to figury liniowe wykreślone na wykresie przez kurs instrumentu finansowego, które pomagają inwestorowi w identyfikacji zjawisk jakie mogą wystąpić na rynku. Główny podział formacji liniowych obejmuje formacje odwrócenia trendu i formacje kontynuacji trendu.

Formacje odwrócenia:

Najpopularniejsze formacje kontynuacji trendu to: