Formacja V

Formacja V należy do formacji odwrócenia trendu. Formacja ta zaczyna się od gwałtownego i mocnego spadku, po czym następuje równie gwałtowny zwrot i mocne odbicie, najczęściej na skutek pojawienia się jakichś niespodziewanych wieści, co powoduje, że formacja przybiera kształt litery V.

Formacja V

Trudność w formacji V polega na tym, że formacja ta powstaje bez okresu przejściowego i ciężko ją wychwycić przed jej powstaniem. Często jedynym jej zwiastunem jest potwierdzenie wystąpienia punktu zwrotnego przez bardzo duży wolumen lub też pojawia się formacja świecowa sygnalizująca zwrot na rynku. Pomocne może być także skrajne wyprzedanie wskaźników, jednak pamiętajmy że samo wyprzedanie na wskaźnikach to za mało, by zdecydować się na kupno, zwłaszcza w przypadku formacji V, gdyż spadkowa część tej formacji to typowy „latający nóż”. Pewną trudność stanowi także wskazanie zasięgu wzrostu/spadku na podstawie tej formacji. Można więc powiedzieć, że formacje V są zazwyczaj rozpoznawane po fakcie, niemniej wówczas jest już za późno by otwierać na ich podstawie pozycje.

Poniżej przedstawiamy przykład spółki IF Capital, na wykresie której doszło do wykształcenia formacji V.

Formacja V