Formacja głowa i ramiona (RGR)

Formacja głowy i ramion należy do klasyki analizy technicznej i jest jedną z podstawowych struktur cenowych odwracających trend wzrostowy. Ta struktura cenowa składa się z trzech maksimów ukształtowanych na szczycie trendu wzrostowego.  Lewy szczyt (lewe ramię) i prawy szczyt (prawe ramię) są ukształtowane na nieco niższym poziomie niż środkowe maksimum ceny (głowa).

glowa_teoria

Pełne wykształcenie formacji następuje po wyznaczeniu czterech punktów charakterystycznych (1,2,3 i 4). Punkty (1) i (3) oznaczają ramiona formacji, punkt (2) oznacza głowę. Ostatni, czwarty punkt zostaje wyznaczony po przebiciu linii szyi (oznaczonej cienką linią niebieską).

Bardzo istotnym elementem w trakcie kształtowania tej struktury cenowej jest zachowanie wolumenu obrotów.

  1. Wielkość obrotów w trakcie kształtowania głowy powinna być mniejsza niż w trakcie kształtowania lewego ramienia. Takie zachowanie obrotów to pierwszy sygnał słabnięcia trendu wzrostowego.
  2. Prawe ramię powinno być ukształtowane na jeszcze mniejszym wolumenie obrotów.
  3. Spadek ceny poniżej linii szyi powinien odbyć się na zwiększonym wolumenie obrotów, co świadczy o agresywnym podejściu strony podażowej, która szybko zaspokaja zgłaszany popyt na coraz niższych poziomach cenowych.
  4. Ewentualny powrót ceny do wysokości linii szyi powinien natomiast odbyć się przy zdecydowanie mniejszych obrotach.

Potwierdzeniem ukształtowania formacji jest późniejszy spadek potwierdzony dużym wolumenem obrotu. Minimalny zasięg spadku obliczamy odmierzając wysokość formacji od linii szyi w dół.

Wielkość ruchu cen po wybiciu z formacji (mierzona od punktu wybicia – W) powinna być co najmniej równa wysokości głowy ponad linię szyi (linia fioletowa).

Uwaga 1: Linia szyi nie musi być pozioma.

Uwaga 2: Możliwe są “mutacje” formacji głowy i ramion, np. dwie głowy (wtedy formacje takie najczęściej są symetryczne).

Taktyka gry

glowa_taktyka

Jeśli posiadasz akcje:

  • sprzedaj, jeśli cena spadnie przynajmniej 3% poniżej linii szyi