Formacja podwójnego szczytu

Formacja ta (znana też jako “M”) występuje w końcowej fazie długo- lub średnioterminowej zwyżki i zapowiada odwrócenie tendencji. Formację wyznaczają dwa maksima cenowe na tym samym poziomie (1,3) rozdzielone wyraźnym spadkiem cen. Wolumen obrotów jest często największy podczas wyznaczania pierwszego maksimum, rośnie też przy wyznaczaniu następnego lecz nie jest to warunek poprawności formacji. Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu w dół minimum cenowego (2) pomiędzy szczytami. Formacja podwójnego szczytu występuje ze średnim natężeniem na wykresach indeksów i poszczególnych spółek.

podwszcz_teoria

Ważną strefą cenową jest linia szyi tej formacji (łączy punkty 2 i W) i jest równoległa do prostej łączącej punkty 1 i 3. Spadek ceny poniżej linii szyi potwierdzonym zwiększonym wolumenem obrotu jest sygnałem sprzedaży. Czasami po ukształtowaniu takiej struktury cenowej i spadku poniżej linii szyi następuje ruch powrotny, czemu według założeń klasycznych powinny towarzyszyć mniejsze obroty. Późniejszy spadek na zwiększonym wolumenie obrotów jest ostatecznym potwierdzeniem odwrócenia trendu wzrostowego i rozpoczęcia kreowania nowej tendencji spadkowej. Na podstawie tej struktury cenowej można wyznaczyć minimalny zasięg spadku jako wysokość formacji (odległość pomiędzy przerywanymi liniami) odmierzona od linii szyi w dół.

Taktyka gry

podwszcz_taktyka

Jeśli posiadasz akcje:

  • sprzedaj natychmiast po przebiciu poziomu dna pomiędzy szczytami (Min)