Formacja podwójnego dna

Formacja ta (znana też jako “W”) występuje w końcowej fazie długo- lub średnioterminowej zniżki i zapowiada odwrócenie tendencji. Formację wyznaczają dwa minima cenowe na tym samym poziomie (1,3) rozdzielone wyraźnym wzrostem cen. Wolumen obrotów jest często największy podczas wyznaczania pierwszego minimum, lecz nie jest to warunek poprawności formacji. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu ponad maksimum cenowe (2) i musi mu towarzyszyć wyraźny wzrost wolumenu obrotów. Czasami po wybiciu mamy do czynienia z korektą w dół (oznaczona kolorem zielonym).

podwdno_teoria

Taktyka gry

podwdno_taktyka

Jeśli posiadasz akcje:

  • sprzedaj na wybiciu w górę i odkup akcje na korekcie po wybiciu
  • jeśli nastąpi przebicie w dół poziomu dna (D) sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • kupuj dopiero po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów)