Formacja odwrócona głowy i ramion (oRGR)

Odwrócona formacja głowy i ramion także należy do klasycznych struktur cenowych, które odwracają trend. Struktura ta zapowiada zakończenie trendu spadkowego.

glowaodw_teoria

Pełne wykształcenie formacji następuje po wyznaczeniu czterech punktów charakterystycznych (1,2,3 i 4). Punkty (1) i (3) oznaczają ramiona formacji, punkt (2) oznacza głowę. Ostatni, czwarty punkt zostaje wyznaczony po wybiciu ponad linię szyi (oznaczoną cienką linią niebieską).

W klasycznej postaci tej formacji obroty powinny kształtować się zgodnie z ukształtowaniem ceny i kierunkiem nowego rodzącego się trendu wzrostowego.

  1. Lewe ramię jest ukształtowane na stosunkowo małym wolumenie obrotu.
  2. Głowa powinna być ukształtowana na jeszcze mniejszym wolumenie obrotów.
  3. Pierwszy wzrost na zwiększonym obrocie oraz późniejszy spadek na mniejszym obrocie to charakterystyczne cechy kształtowania prawego ramienia w klasycznej postaci tej formacji.
  4. Wzrost ceny notowań powyżej linii szyi powinno odbyć się przy zwiększonej aktywności strony popytowej wyrażonej obrotem, która absorbuje dużą podaż na coraz wyższych poziomach cenowych.

Pokonanie linii szyi na dużym wolumenie obrotów jest potwierdzeniem formacji i sygnałem kupna dla danego rynku. Ewentualny późniejszy powrót notowań do linii szyi (ruch powrotny) powinien odbyć się na mniejszym obrocie, co potwierdzałoby jego korekcyjny charakter w stosunku do rodzącego się nowego trendu wzrostowego.

Wielkość ruchu cen po wybiciu z formacji (ponad punkt wybicia W) powinna być co najmniej równa wysokości głowy mierzonej od linii szyi (linia fioletowa).

Uwaga 1: Linia szyi nie musi być pozioma.

Uwaga 2: Możliwe są “mutacje” formacji, np. dwie głowy (wtedy formacje takie najczęściej są symetryczne).

Taktyka gry

glowaodw_taktyka

Jeśli posiadasz akcje:

  • sprzedaj na wybiciu w górę i odkup tak, jak opisano poniżej

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • kupuj na korekcie po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów) na jednym z wymienionych niżej poziomów, w zależności od tego, który zostanie osiągnięty wcześniej:
  1. 40% korekta ruchu od dna prawego ramienia (P) do szczytu po wybiciu (Max)
  2. linia wyznaczona przez dno głowy (G) i prawego ramienia (P)
  3. linia szyi

Poziom bezpieczeństwa możesz wyznaczyć na wysokości najniższego z poziomów 1,2,3.