Flaga i chorągiewka

Flaga

Flaga jest obok chorągiewki jedną z najbardziej “pewnych” formacji. Kształtuje się najczęściej w okresie od 3 do 4 tygodni i występuje po bardzo szybkim (prawie pionowym) ruchu cen. Flaga zapowiada kontynuację ruchu w danym kierunku.


formacja flagi

Podczas kształtowania się flagi wolumen obrotów powinien bardzo wyraźnie maleć. Zasięg ruchu po wybiciu z formacji powinien być co najmniej równy wielkości ruchu dojścia do niej, mierzonego od jakiegoś punktu charakterystycznego – np. od wybicia z poprzedniej formacji bądź przebicia poziomu oporu (pomiar wielkości ruchu oznaczono na rysunku pionową linią fioletową). Idealnie zgodna z wzorcem flaga zapowiada kontynuację ruchu o określonym zasięgu z prawdopodobieństwem aż 90%.

Przy ocenie poprawności flagi należy pamiętać że:

 • formacja powinna wystąpić po prawie pionowym ruchu cen (bez większych korekt)
 • wolumen powinien bardzo wyraźnie maleć podczas kształtowania się formacji
 • wybicie powinno nastąpić w czasie krótszym niż 4 tygodnie od początku formacji – formacje dłuższe niż 3 tygodnie są już podejrzane (początek formacji został oznaczony na rysunku literą P, koniec literą K)
 • podczas wybicia w górę wolumen obrotów powinien wyraźnie wzrosnąć.

Taktyka gry

formacja flagi - taktyka gry

Flaga z dojściem od dołu (rys. 1)

Jeśli posiadasz akcje:

 • sprzedaj, jeśli wybicie nie nastąpiło w ciągu 4 tygodni od początku formacji
 • sprzedaj, jeśli w obrębie formacji wystąpił wyraźny wzrost wolumenu podczas ruchu, który nie doprowadził do wybicia
 • sprzedaj, jeśli wybicie nie nastąpiło w ciągu 3 tygodni od początku formacji a wolumen nie zachowuje się idealnie zgodnie z teorią
 • jeśli nastąpi wybicie w dół sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

 • kupuj po ukształtowaniu się formacji przy dobrym układzie wolumenu obrotów nie czekając na wybicie w górę (jeśli sprzedałeś wcześniej – przy dojściu do formacji, to kupuj nawet po wyższych cenach)

Flaga z dojściem od góry (rys. 2)

Jeśli posiadasz akcje:

 • sprzedaj po ukształtowaniu się formacji (jeszcze przed wybiciem)

Jeśli nie posiadasz akcji:

 • nie kupuj (nawet po wybiciu w górę)

Przykład rynkowy

spadkowa formacja flagi - PGE

Spadkowa formacja flagi w notowaniach PGE – lipiec 2011 r.

Chorągiewka

Chorągiewka jest obok flagi jedną z najbardziej “pewnych” formacji. Kształtuje się najczęściej w okresie od 3 do 4 tygodni i występuje po bardzo szybkim (prawie pionowym) ruchu cen. Chorągiewka zapowiada kontynuację ruchu w danym kierunku.

formacja chorągiewki

Podczas kształtowania się chorągiewki wolumen obrotów powinien bardzo wyraźnie maleć. Zasięg ruchu po wybiciu z formacji powinien być co najmniej równy wielkości ruchu dojścia do niej, mierzonego od jakiegoś punktu charakterystycznego – np. od wybicia z poprzedniej formacji bądź przebicia poziomu oporu (pomiar wielkości ruchu oznaczono na rysunku pionową linią fioletową). Idealnie zgodna z wzorcem chorągiewka zapowiada kontynuację ruchu o określonym zasięgu z prawdopodobieństwem aż 90%.

Przy ocenie poprawności chorągiewki należy pamiętać że:

 • formacja powinna wystąpić po prawie pionowym ruchu cen (bez większych korekt)
 • wolumen powinien bardzo wyraźnie maleć podczas kształtowania się formacji
 • wybicie powinno nastąpić w czasie krótszym niż 4 tygodnie od początku formacji – formacje dłuższe niż 3 tygodnie są już podejrzane (początek formacji został oznaczony na rysunku literą P, koniec literą K)
 • podczas wybicia w górę wolumen obrotów powinien wyraźnie wzrosnąć.

Taktyka gry

formacja chorągiewki - taktyka gry

Chorągiewka z dojściem od dołu (rys. 1)

Jeśli posiadasz akcje:

 • sprzedaj, jeśli wybicie nie nastąpiło w ciągu 4 tygodni od początku formacji
 • sprzedaj, jeśli w obrębie formacji wystąpił wyraźny wzrost wolumenu podczas ruchu, który nie doprowadził do wybicia
 • sprzedaj, jeśli wybicie nie nastąpiło w ciągu 3 tygodni od początku formacji a wolumen nie zachowuje się idealnie zgodnie z teorią
 • jeśli nastąpi wybicie w dół sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

 • kupuj po ukształtowaniu się formacji przy dobrym układzie wolumenu obrotów nie czekając na wybicie w górę (jeśli sprzedałeś wcześniej – przy dojściu do formacji, to kupuj nawet po wyższych cenach)

Chorągiewka z dojściem od góry (rys. 2)

Jeśli posiadasz akcje:

 • sprzedaj po ukształtowaniu się formacji (jeszcze przed wybiciem).

Jeśli nie posiadasz akcji:

 • nie kupuj (nawet po wybiciu w górę)

Przykład rynkowy

wzrostowa formacja flagi - Pepees

Wzrostowa formacja chorągiewki w notowaniach Pepees – marzec 2013 r.