Narzędzia analizy technicznej

Narzędzia analizy technicznej jest to zbiór metod i technik mających na celu określenie aktualnego stanu rynku oraz prognozę przyszłych ruchów kursów papierów wartościowych, walut czy surowców.

Do narzędzi analizy technicznej zaliczamy przede wszystkim wykresy cen, zachowanie wolumenu i LOP (w przypadku rynków terminowych), linie trendu, wsparcia, opory i formacje techniczne. Należą do nich również różnego rodzaju wskaźniki, takie jak: średnie ruchome i oscylatory.