Wycena spółki

Wycena Spółki może służyć różnym celom, w tym transakcjom kupna i sprzedaży, przeprowadzeniu oferty na rynku publicznym i niepublicznym, ocenie możliwości finansowania rozwoju długiem, czy podjęciu strategicznych decyzji właścicielskich.

W procesie wyceny przedsiębiorstw stosuje się różnorodne metody wyceny, które dzieli się ogólnie na trzy typy:

  • metody dochodowe, bazujące na zdolności przedsiębiorstwa do generowania dochodu w przyszłości,
  • porównawcze, wykorzystujące m.in. wskaźniki i mnożniki cenowe czy notowania giełdowe (tzw. metody rynkowe),
  • majątkowe, opierające się na wycenie składników majątku spółki.

Praktyka pokazuje, że nie ma jednej uniwersalnej metody wyceny, która stałaby się standardem pasującym do wszystkich możliwych wariantów sytuacji i rozwoju spółki, towarzyszących im ryzyk i ich wpływowi na wartość przedsiębiorstwa.

Dlatego w dokonywanych wycenach trzeba wziąć pod uwagę takie elementy jak:

  • faza rozwoju spółki,
  • jej wielkość,
  • branżę w której działa,
  • stopień kontroli przez różnych interesariuszy (pakiety mniejszościowe lub kontrolne),
  • płynność i stopień zbywalności akcji lub udziałów przedsiębiorstwa,
  • potencjalne efekty synergii możliwe do uzyskania przez inwestora strategicznego.

Na podstawie tych założeń można przygotować wycenę kilkoma metodami i oszacować widełkową wartość spółki, która służy jako punkt wyjścia do dalszych analiz.