Wskaźniki finansowe

Analiza wskaźnikowa jest jednym z podstawowych elementów analizy finansowej. Opiera się na wskaźnikach – czyli liczbowym przedstawieniu rozpatrywanej wielkości: na przyjętej umownej skali, procentowo do przyjętej wartości odniesienia  lub w inny sposób pozwalający na interpretację stanu lub tendencji.

Analiza wskaźnikowa ma podstawową przewagę nad innymi formami analizy finansowej – prostota. Dzięki odpowiednio skonstruowanym wskaźnikom możemy w szybki i precyzyjny sposób określić panujące tendencje i zmiany sytuacji finansowej.