Wprowadzenie do teorii fal Elliotta

Spotkanie na żywo poświęcone teorii fal Elliotta:

  • ogólna koncepcja teorii;
  • trzy podstawowe aspekty teorii;
  • pełny cykl rynkowy;
  • reguły i wskazówki kształtowania się fal;
  • budowa fal impulsu;
  • fale korygujące;
  • formacje cenowe;
  • proporcje Fibonacciego;
  • przykłady praktyczne.
Daty
Czas
12:00 - 13:00
Prices
darmowe