Wpływ informacji bieżących na zachowanie kursu

I.Informacje bieżące i okresowe

– Co to są informacje bieżące?

– Co to są informacje okresowe?

– Gdzie szukać takich informacji?

III.      Wpływ przykładowych informacji bieżących na zachowanie kursu

-Informacja zarządu o większej niż oczekiwana dywidenda

-Informacja w sprawie pozyskania nowego dużego kontraktu

-Informacja w sprawie ogłoszenia upadłości

-Informacje dotyczące przegranego postępowania sądowego

-Informacja o zamiarze splitu i resplitu akcji

-Jak szybko kurs reaguje na informację bieżącą

Daty
Czas
12:00 - 13:00
Prices
darmowe