Podstawowe praktyczne zasady analizy fundamentalnej

Szkolenie z zakresu podstawowych zasad analizy fundamentalnej prowadzone przez Analityka ING.

W trakcie spotkania on-line zostaną omówione następujące kwestie:

  • Kluczowe pojęcia i etapy analizy fundamentalnej

  • Podstawowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat

  • Praktyczne korzyści dla inwestora wynikające z analizy bilansu

  • Praktyczne aspekty analizy rachunku zysków i strat

  • Rachunek przepływów pieniężnych – podstawowe pozycje

  • Analiza rachunku przepływów pieniężnych na praktycznym przykładzie

  • Analiza wskaźnikowa, podstawowe wskaźniki  i  stosowanie w praktyce

  • Omówienie popularnych  wskaźników  giełdowych P/E  i  P/BV

  • Praktyczne aspekty wykorzystania metody wyceny wskaźnikowej na podstawie wskaźników P/E i P/BV

Link dostępowy

Szkolenie odbędzie się pod adresem:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3887090628412366082

ID spotkania (dla aplikacji mobilnych):

122-864-539

Daty
Czas
13:00 - 14:00
Prices
Darmowe