Na drodze do cyrkularnego IT

Zmniejszenie wpływu produkcji sprzętu IT na środowisko naturalne odgrywa kluczową rolę na drodze do rozwoju gospodarki cyrkularnej. Ale jakie są kolejne kroki? Od początkowych etapów projektowania produktu do napraw i ponownego wykorzystania, odnowione praktyki IT mogą stanowić szansę dla operatorów telekomunikacyjnych.

Recykling

Zebrane odpady ze sprzętu IT i telekomunikacyjnego wynosiły średnio około 1,3 kg na gospodarstwo domowe w 2018 r. dla krajów takich jak Niemcy, Francja, Belgia i Holandia, według danych Eurostatu. Około 39% e-odpadów w UE27 zostało poddanych recyklingowi w 2018 r., natomiast udział materiałów poddanych recyklingowi i wprowadzonych z powrotem do gospodarki (w porównaniu z ogólnym wykorzystaniem materiałów) wynosił zaledwie 11,7% w 2021 r. Jeśli Europa chce osiągnąć strategiczną autonomię i rozwijać bardziej zieloną gospodarkę, te procenty muszą zostać podniesione.

Produkuj więcej z tych samych materiałów dzięki recyklingowi

Źródło: ING

Ulepszenia projektowe i naprawcze

Według UE zużycie energii w cyklu życia zainstalowanej w 2020 roku bazy telefonów komórkowych, telefonów bezprzewodowych i tabletów obliczono na 39,5TWh. KE dąży do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej przez te urządzenia o 33% i – wraz z Radą UE – pracuje nad dyrektywą o “prawie do naprawy” dla mniejszych urządzeń elektronicznych, takich jak telefony i laptopy.

Chociaż jej główną cechą praktyczną jest prawo obywateli do naprawy małych produktów elektronicznych, projekt dyrektywy omawia również bardziej podstawowy wymóg: ulepszone projektowanie produktów. Zgodnie z planem działania UE na rzecz gospodarki cyrkularnej, duża część wpływu produktów na środowisko jest określana w początkowej fazie projektowania. W projekcie dyrektywy określono wymogi dotyczące “projektowania z myślą o naprawie i ponownym wykorzystaniu”, w tym dostępności części zamiennych, dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji, projektu demontażu oraz funkcji ponownego wykorzystania produktów. Przedstawiono również dodatkowe kryteria dotyczące poprawy niezawodności i aktualizacji systemu operacyjnego, a także recyklingu.

Co ciekawe, wiele nowych produktów powstało dzięki działaniom proekologicznym i jest zbudowanych z wymiennych modułów, co ułatwia naprawy i modernizację sprzętu. Fairphone, na przykład, produkuje urządzenie oparte na częściach, które można łatwo wymienić i wkłada dodatkowy wysiłek w wymogi zrównoważonego rozwoju, w tym wykorzystanie materiałów. Z kolei firma Framework oferuje nabywcom opcję tworzenia własnych laptopów z oddzielnych modułów z obietnicą, że części można łatwo wymienić w celu modernizacji lub przedłużenia żywotności produktów. Większą liczbę punktów naprawy telefonów komórkowych można obecnie znaleźć również w centrach handlowych, zwłaszcza w porównaniu z punktami obsługi firm telefonicznych. Rośnie świadomość konsumentów, a strony internetowe takie jak iFixit udostępniają obecnie obszerne poradniki i narzędzia do wymiany części produktów. Apple oferuje również konsumentom w USA możliwość naprawy produktów w domu. Niemniej jednak instytucje UE nie przedstawiły jeszcze jasnej mapy drogowej sygnalizującej jakiekolwiek nowe przepisy.

Przedłużenie żywotności dzięki dobrej konstrukcji produktu, w tym możliwościom naprawy

Źródło: ING

Zaktualizowane przepisy dotyczące kabli do ładowania i akumulatorów

Aby zmniejszyć ilość odpadów pochodzących z niezliczonych kabli i ładowarek, które obecnie posiada większość gospodarstw domowych, UE wymaga wspólnego kabla ładującego USB typu C od 2024 r. Dzięki temu konsumenci będą mogli ładować małe urządzenia elektroniczne (takie jak telefony, aparaty cyfrowe, tablety, słuchawki i e-czytniki) za pośrednictwem tego kabla. Przygotowywane są również nowe regulacje dotyczące baterii, które mają zastąpić obecne przestarzałe przepisy UE.

Obecnie wymagane jest, aby 50% całkowitej masy baterii było poddawane recyklingowi, co w przypadku baterii litowo-jonowych ma wzrosnąć do 70% do 2030 roku. Proponowane przepisy określają również dodatkowe wymagania dotyczące sprawozdawczości i zbierania dla producentów. Prawdopodobnie przyczyni się to do lepszego wykorzystania surowców i obniżenia śladu środowiskowego urządzeń elektronicznych.

Zrównoważone produkty: nowa szansa dla operatorów telekomunikacyjnych?

Chociaż spodziewamy się, że popyt na bardziej trwałe produkty IT pozostanie czymś w rodzaju rynku niszowego w 2023 roku, uważamy, że istnieją możliwości dla operatorów telekomunikacyjnych, aby zatrzymać klientów poprzez wyrafinowane programy naprawcze. W 2017 roku badanie o nazwie “Smartfony są wymieniane częściej niż koszulki” wykazało, że średnia długość życia 5,2 roku byłaby uważana za idealną dla konsumentów, podczas gdy obecna średnia pozostaje znacznie niższa i wynosi około 2,7 roku. Jeśli dostawcy usług telekomunikacyjnych mogliby pomóc klientom przedłużyć żywotność ich smartfonów za rozsądną cenę, niektórzy z nich prawdopodobnie chętnie pozostaliby z dostawcą poza okresem obowiązywania umowy. Z kolei operatorzy telekomunikacyjni obniżą wskaźnik rezygnacji klientów, który jest kluczowym wskaźnikiem wydajności w sektorze telekomunikacyjnym.

 

Materiał źródłowy: In with the old: navigating the road to circular IT | Article | ING Think

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.