Pożyczki na cele zrównoważonego rozwoju stają się globalne

Pożyczki na cele zrównoważonego rozwoju są fali w 2021 roku. Zwracamy uwagę na trzy kluczowe niuanse. Po pierwsze, pożyczki w USD wyprzedzają obecnie pożyczki w EUR dla korporacji. Druga sprawa, amerykańskie korporacje zaczynają korzystać z kredytów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem. Po trzecie, w 2021 r. zasięg obejmuje Azję i nieco więcej krajów Ameryki Łacińskiej.

30% więcej, w stosunku do 2020 roku, kredytów na rzecz zrównoważonego rozwoju, a mamy jeszcze cały kwartał do końca

Zrównoważona działalność pożyczkowa (w tym ekologiczna i społeczna) w 2021 r. poszybowała w górę o 30% w stosunku do 2020 r., a do końca roku pozostał jeszcze kwartał. Co znamienne, znacznie wzrósł udział pożyczek zaciąganych w USD. Stanowi on 36% całkowitej emisji. Jego udział jest mniejszy niż zazwyczaj dominujący udział emisji w EUR. Nadal wynosi on imponujące 44% całkowitej emisji. Jak zwykle, znaczna część emisji w USD jest przeprowadzana przez graczy spoza Stanów Zjednoczonych. Natomiast gracze z siedzibą w USA również wykazują zwiększoną reprezentację. Udział takich graczy wynosi 19% całości, co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłego roku.

W obszarze korporacyjnym dynamika jest interesująca, zwłaszcza w przypadku amerykańskich pożyczek powiązanych z ideą zrównoważonego rozwoju

Wyróżniające się liczby pochodzą jednak od przedsiębiorstw, i to na kilku frontach. Pierwsza sprawa, ogólne zrównoważone zadłużenie przedsiębiorstw w skali globalnej wzrosło już o 37% w stosunku do danych za cały rok 2020. Po drugie pożyczki w USD stanowiły 43% wszystkich pożyczek, wyrzucając pożyczki w EUR na drugie miejsce. Po raz pierwszy od 2015 r. (kiedy łączna liczba zrównoważonych emisji stanowiła ułamek tego, co obecnie), USD stał się walutą wybieraną przez przedsiębiorstwa do zrównoważonej emisji.

Nieczęsto zdarza się, aby emisje denominowane w USD dominowały w szerszym świecie obligacji. Wyprzedzenie przez nie emisji zrównoważonych denominowanych w EUR jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Jednym z czynników może być mniejsza rozpiętość rentowności obligacji amerykańskich. Natomiast naszym zdaniem odzwierciedla to raczej wzrost reprezentacji korporacji amerykańskich i ogólnie korporacji spoza strefy euro.

Zrównoważone pożyczki dla przedsiębiorstw (w mld USD)

źródło: BNEF, ING

W istocie, udział amerykańskich korporacji w zrównoważonych pożyczkach wzrósł w tym roku, osiągając poziom 26% globalnej emisji, w porównaniu do 16% całkowitej emisji w 2020 roku. Wyraźnie widać, że nastąpił wzrost zainteresowania zrównoważonym finansowaniem ze strony amerykańskich korporacji. Idzie to w parze z rosnącą liczbą rozmów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Gdy przyjrzymy się podziałowi finansowania na pożyczki i obligacje, pojawia się dodatkowy ważny niuans. Większa część przyrostu zrównoważonego finansowania w USA dotyczyła pożyczek, a większość z nich dotyczyła pożyczek powiązanych ze zrównoważonym rozwojem. Ich wartość wzrosła z zera w 2020 roku do ponad 50 mld USD w 2021 roku. Z 3% pożyczek powiązanych ze zrównoważonym rozwojem w 2020 r., na amerykańskie przedsiębiorstwa przypada 28% pożyczek powiązanych ze zrównoważonym rozwojem w 2021 r. Rynek euro nadal dominuje w tym zakresie, z 88 mld USD pożyczek zaciągniętych w euro, czyli 48% wszystkich emisji. Jest jednak jasne, że ten segment przyciągnął uwagę amerykańskich korporacji.

Kredyty powiązane ze zrównoważonym rozwojem stały się dobrym punktem wejścia w obszar zrównoważonego pożyczania dla wielu amerykańskich korporacji, które są zainteresowane rozwojem w tym obszarze. Dodanie do portfela kredytowego części powiązanej ze zrównoważonym rozwojem stanowi krok w kierunku prowadzenia w przyszłości większej działalności w tym obszarze. Może to w istocie stanowić kolejny logiczny krok w kierunku przyszłej emisji zrównoważonych obligacji. Zwłaszcza jeśli pożyczki powiązane ze zrównoważonym rozwojem okażą się mile widzianym dodatkiem.

Niewykluczone, że ten gwałtowny wzrost liczby pożyczek związanych ze zrównoważonym rozwojem zniwelował inne ścieżki rozwoju dla amerykańskich korporacji. Sądzimy jednak, że jest to efekt niewielki, a przynajmniej krótkotrwały. W większości innych wskaźników amerykańskie przedsiębiorstwa utrzymują tempo ogólnego trendu wzrostowego w zakresie zrównoważonych pożyczek. Przykładowo, łączna wartość emisji zrównoważonych obligacji w USA (czyli z wyłączeniem kredytów) wynosi od początku roku 34 mld USD, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do całego roku 2020. Taki wzrost jest zgodny z ogólnym wzrostem emisji zrównoważonych obligacji w bieżącym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Stwierdzamy, że w przypadku euro korporacji obserwujemy podobny proporcjonalny wzrost emisji obligacji zrównoważonych w 2021 roku. Oznacza to wzrost o nieco ponad 30% w porównaniu z całym rokiem 2020.

Emisja obligacji ESG ma również prawdziwie globalny wymiar

Duży wzrost emisji obligacji korporacyjnych na świecie nastąpił w rzeczywistości wśród przedsiębiorstw spoza Stanów Zjednoczonych i strefy euro. Przyczynił się do tego znaczny wzrost emisji obligacji emitowanych z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Chinach. Także wzrost emisji obligacji emitowanych z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Korei Południowej i Wielkiej Brytanii.

Spółki spoza USA i strefy euro odnotowały ponad dwukrotny wzrost emisji zrównoważonych obligacji w 2021 roku. W istocie, wartość tej puli dwukrotnie przewyższa wartość emisji obligacji korporacyjnych emitowanych z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju w Stanach Zjednoczonych. Także przewyższa wartość emisji obligacji korporacyjnych emitowanych z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju w strefie euro. Inni kluczowi gracze w tym segmencie to meksykańskie, japońskie i szwedzkie spółki spoza USA i strefy euro.

Emisja zrównoważonych obligacji korporacyjnych w poszczególnych regionach (w mld USD)

źródło: BNEF, ING

Wiąże się z tym fakt, że w 2021 r. walutą wybieraną przez globalne korporacje emitujące obligacje w obszarze zrównoważonego rozwoju był jak dotąd dolar amerykański. Odpowiadał on za 38% emisji korporacyjnych. Jest to wzrost z 35% w 2020 r., podczas gdy emisja w euro spadła z 41% w 2020 r. do 33% w 2021 roku. Emisje w innych walutach również wzrosły, głównie dzięki wzrostowi emisji w CNY (z równowartości 5 mld USD w 2020 r. do 25 mld USD w 2021 r.).

 

Materiał źródłowy: Sustainable borrowing goes truly global | Opinion | ING Think

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.