Największy eksperyment pracy z domu

Wiele osób poproszono, aby w miarę możliwości pracowały z domu, co było sposobem ograniczenia epidemii Covid-19. Spowodowało to powstanie eksperymentu pracy z domy na znaczną skalę.

Praca z domu to nic nowego

Ale sposób wykonywania pracy zmienia się od dawna. W wielu przypadkach gorące biurka zastąpiono osobistymi biurkami, telefony komórkowe zastąpiły tradycyjne telefony stacjonarne, osobiści asystenci pracujący zdalnie zarządzają wieloma pracownikami w różnych krajach, konferencje wideo zapewniają współpracę zróżnicowanymi zespołami, a platformy chatowe stanowią alternatywne sposoby wymiany informacji.

Zmiany zachodzą nie tylko w środowisku biurowym. Uniwersytety i placówki edukacyjne dostarczają materiały do nauki online, co w niektórych przypadkach neguje potrzebę pojawiania się studentów w salach zajęciowych. W świecie medycznym, zdalny dostęp zyskuje na znaczeniu i zapewnia szczególne korzyści, kiedy – co obecnie widać – ograniczenie prędkości rozprzestrzeniania się Covid-19 oznacza ograniczenie kontaktów osobistych. Coraz więcej osób korzysta z usług finansowych online, co oznacza, że te usługi mogą także być świadczone w sposób zdalny – przez ludzi, albo nawet boty.

Wsparcie technologiczne

Wiele z tych zmian sposobu wykonywania pracy wynika ze stosowania technologii Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie zdalna praca jest nie tylko możliwa, ale może świadczyć usługi lub zapewniać wyniki, które są zbliżone, jeśli nie identyczne, do wyników pracy człowieka.

A przedsiębiorstwa są zainteresowane wspieraniem pracowników, aby mogli pracować z domu. Jeśli praca z domu zakończy się po długim czasie, organizacje widzą możliwości oszczędności na powierzchniach i wyposażeniu, ograniczenia wpływu na środowisko przez zmniejszenie dojazdów do pracy czy poprawy wydajności poprzez zbudowanie zróżnicowanych zespołów.

Ale nie wszyscy do robimy

A więc, praca z domu jest możliwa i potencjalnie korzystna dla wielu zawodów i tak już jest od pewnego czasu. Ale obecność Covid-19 teraz szybko przyspiesza stosowanie nowych praktyk.

Jeszcze tak się nie stało z kilku kluczowych powodów. Trudno zmienić przyzwyczajenia, w szczególności, kiedy nie ma ku temu wyraźnego powodu. Jeśli wydajność jest podobna podczas pracy w biurze lub z domu, nie ma oczywistej korzyści z rozpoczęcia długoterminowej pracy z domu. Nie ma także przymusu, co oznacza, że można zmienić to później, przedłużając dostosowanie.

Jak dotąd, niektórzy już wprowadzili zmianę w oparciu o oczekiwane korzyści. Niektóre badania sugerują, że praca z domu podnosi wydajność. Ciche środowisko domowe zapewnia mniej zakłóceń i okazji do dekoncentracji oraz oszczędności czasowe na dojazdach. Okazało się także, że praca z domu poprawia wydajność, zadowolenie pracowników i ogólną równowagę między pracą a życiem prywatnym. W jednym badaniu, pracownicy, którzy nie pojawiali się w burze przez dziewięć miesięcy rzadziej odchodzili z pracy lub brali zwolnienia chorobowe.

Jesteśmy stworzeniami społecznymi pomimo piekła dojazdów

Ale odmienne sposoby pracy oznaczają zmianę przyzwyczajeń społecznych i to działa jako środek odstraszający dla niektórych, w szczególności biorąc pod uwagę długoterminową praktykę. Praca z domu jest inna niż praca z biura z wielu powodów. Ale kluczowe jest posiadanie możliwości interakcji z kolegami, zobaczenia ludzi twarzą w twarz i osobistego dzielenia się doświadczeniami. W sposób oczywisty jesteśmy stworzeniami społecznymi i prawdopodobnie to jest najważniejsza przyczyna, dla której odważni ludzie znoszą niekomfortowe dojazdy każdego ranka. Aby pogadać z kumplami.

Dojazdy rzadko są przyjemne, ale wykonuje się każdego dnia. Zaskakująco, w jednym badaniu stwierdzono, że wśród par, gdzie jedna z osób spędza ponad 45 minut w dojazdach, prawdopodobieństwo rozwodu jest wyższe o 40%. Badacze nie potrafili wyjaśnić dlaczego, ale inne badanie stwierdza, że nastroje są gorsze w trakcie dojazdów niż przy innych codziennych czynnościach oraz że stres może być wywoływany przepełnieniem, tłokiem i brakiem przewidywalności. Satysfakcja także spada wraz z wydłużeniem się dojazdu.

Kiedy już pokonaliśmy dojazd, socjalizacja to nie tylko przyjemność. Wiedza nieformalna jest istotna w wielu zawodach, stwarza możliwości, ale wymaga podtrzymania. Dla wielu, ich zawód ma duże znaczenie dla tożsamości, gdzie kontakty są kluczowe dla życia poza tym, co w sposób ścisły stanowi „pracę”.

Różne role wymagają różnego poziomu interakcji czy socjalizacji, co znaczy, że wykonywana rola może ukazywać, w jakim stopniu atrakcyjne lub korzystne może być wykonywanie pracy z domu. Na przykład, w jednym badaniu stwierdzono, że przekonania, postawy i jakość interakcji społecznych osób pracujących z domu jest ściśle związana z wydajnością pracy w domu. Wskazuje to, że taka praca odpowiada jednym, ale niekoniecznie innym. I faktycznie, w badaniu dziewięciomiesięcznym wspomnianym wcześniej, po eksperymencie, niektórzy pracownicy zdecydowali się powrócić do pracy w biurze, ponieważ zależało im na towarzyskich aspektach pracy. To jest także przyczyna, dla której wielu pracowników w ogóle nie zdecydowało się brać udziału w badaniu. Ci, którzy powrócili zdecydowali, że zdalna praca nie jest dla nich. I ich faktyczne wyniki były lepsze po powrocie do pracy.

Praca zdalna wymaga korekty stylu zarządzania, jasno określonych ról i odpowiedzialności, terminów realizacji możliwych do zarządzenia (zwykle krótszych), zaufania i technologii, wspierających współpracę i wydajność. Zadowolenie ze śledzenia wyników w pracy z domu oraz zapewnione wsparcie techniczne i emocjonalne także mają znaczenie. Wprowadzanie takich zmian może być także odbierane jako ryzykowne i to właśnie dlatego jeszcze tego nie wprowadziliśmy.

Praca z domu to wyzwania

Poza biurem to nie tylko różowe wyniki wydajnościowe. Relacje między pracą i życiem domowym zacierają się przy pracy z domu, potencjalnie podnosząc poziom stresu. W domu zazwyczaj mamy inny rodzaj odpowiedzialności i różnorodne rutyny. Jedno z badań stwierdziło, że wpływ zakłóceń w środowisku domowym jest niewielki, ale nie mamy wielu dowodów na wpływ pracy z domu w dłuższych okresach, takie jakich się oczekuje, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii Covid-19.

I to jest odpowiednie dla pewnych czynności, a niekoniecznie dla innych. Jedno badanie sugeruje, że wydajność pracy z domu jest wyższa w przypadku pracy „robotycznej”, a inne wskazuje, że efekty mogą być pozytywne dla zadań „kreatywnych”, ale mniej dla „nudnych” czynności. Stwierdzono, że charakterystyka stanowiska i firmy ma większy wpływ na satysfakcję pracowników pracujących z domu niż sposób, w jaki pracują, lub cechy ich otoczenia.

Eksperyment na szeroką skalę

Obecnie nie wiemy w jaki sposób ten szeroko zakrojony eksperyment pracy z domu wpłynie na wydajność i dobre samopoczucie w długim terminie, w szczególności wśród wielu różnych ról. Podczas gdy praca z domu nie jest czymś nowym, niechęć do niepotrzebnych lub niepewnych zmian, preferowanie zaangażowania społecznego i fakt, że niektóre rzeczy są po prostu lepiej robione osobiście oznaczają, że tylko nieliczni próbowali pracować zdalnie przez dłuższy czas.

Ale teraz, gdy musimy, jeśli ma z tego wyniknąć coś pozytywnego, jest to okazja do zmierzenia wpływu elastyczności miejsca pracy na znacznie większą skalę.

Materiał źródłowy: “The largest working from home experiment”

Autor:
Jessica Exton
(Behavioural Scientist)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.