Covid-19 spadek w światowym handlu i to co jest po drugiej stronie

W naszym podstawowym scenariuszu handel światowy spada w tym roku o 9%, ale w scenariuszu “najgorszym” spadek ten wynosi 34%. Utrzymanie globalnych łańcuchów wartości stanie się prawdopodobnie trudniejsze i bardziej kosztowne wraz ze wzrostem protekcjonizmu, ale jest również sposobem na zarządzanie ryzykiem.

Uderzenie w światowy handel

Handel światowy gwałtownie spada, ponieważ Covid-19 wstrzymuje inwestycje i wydatki konsumpcyjne, a także zakłóca funkcjonowanie rynków produkcyjnych i kredytowych. W marcu eksport z Chin spadł o 6,6% rok do roku, a w kwietniu i maju może ulec pogorszeniu. Globalna przepustowość portów zmniejszyła się o 10% w stosunku do lutego, głównie z powodu mniejszej aktywności w chińskich portach. Gwałtowne spadki odnotowano również w handlu usługami, a odległości pokonywane przez pasażerów linii lotniczych spadły w lutym o 15%. Towary, które wciąż się przemieszczają, stają w obliczu większych tarć. Europa i Stany Zjednoczone doświadczają niedoboru pustych kontenerów, otrzymawszy mniej przesyłek z Chin. Porty na całym świecie egzekwują opóźnienia przed rozładunkiem statków z Chin.

W czasie światowego kryzysu finansowego całkowity spadek światowego handlu towarami i usługami był mniej więcej cztery razy większy niż PKB. Załamanie wymiany handlowej wynikało głównie ze spadku popytu na towary trwałego użytku, przy czym duże zakupy i inwestycje zostały odłożone na później, gdy nastąpiło spowolnienie gospodarcze. Powstrzymało to wiele transgranicznych przepływów trwałych dóbr pośrednich w ramach globalnych łańcuchów wartości. Pewną rolę odegrały również skutki uboczne związane z podażą, spowodowane ograniczeniami kredytowymi dla producentów oraz zakłóceniami w finansowaniu handlu.

Scenariusze

Handel światowy prawdopodobnie ponownie spadnie o więcej niż PKB w następstwie Covid-19. W naszym podstawowym scenariuszu państwa doświadczają poważniejszego ograniczenia działalności gospodarczej niż w czasie kryzysu finansowego. Tym razem łańcuchy dostaw mogą zostać zakłócone przez przestoje w produkcji i nieobecności siły roboczej, a także efekt domina wynikający z niższego popytu na dobra trwałe. Środki blokujące w wielu krajach gwałtownie ograniczają działalność usługową, w tym turystykę i podróże, ale również usługi niehandlowe, tak więc spadek handlu i PKB – choć drastyczny – może być bardziej wyrównany niż w latach 2008-2009.

W naszym podstawowym scenariuszu pod koniec tego kwartału we wszystkich krajach zaczynają być łagodzone środki związane z zamykaniem przedsiębiorstw. Jeżeli środki polityczne mające na celu wspieranie działalności gospodarczej będą skuteczne, produkcja i inwestycje zostaną wznowione, a następnie nastąpi ożywienie gospodarcze w kształcie litery U. W innym scenariuszu, w którym blokady zostaną wznowione tej zimy, uderzenie w popyt trwa do 2 kwartału 2021 r., a ożywienie do poziomu aktywności sprzed kryzysu trwa kolejny rok. Scenariusz “optymistyczny” przewiduje zniesienie środków blokujących na dobre do końca tego kwartału, co pozwoli na silny powrót aktywności do poziomu sprzed kryzysu. Scenariusz “najgorszego scenariusza” zakłada głębszą recesję w tym roku i ożywienie gospodarcze trwa do 2023 r.

Procentowy roczny wzrost PKB i handlu światowego według scenariuszy ING
PKBCałkowity handel
 20202021 20202021
Przypadek bazowy-3.63.7-9.09.2
Blokada zimowa-5.11.8-15.45.5
“Najlepszy” przypadek-1.23.6-3.19.1″
Najgorszy” przypadek-11.31.8-33.95.4

W scenariuszach, w których powrót do normy jest opóźniony do 2022 r. lub później, prawdopodobnie ucierpią na tym inwestycje, a wraz z nimi popyt na towary trwałe. Polityka handlowa może również w mniejszym stopniu wspierać globalizację, co w dłuższej perspektywie będzie miało wpływ na wzrost tendencji w handlu światowym. Ograniczenia eksportu wyrobów medycznych mogą zostać rozszerzone na inne towary, a po zakończeniu kryzysu może zabraknąć woli politycznej do dążenia do liberalizacji handlu. Negocjacje handlowe mogą zostać wstrzymane na czas nieokreślony, w tym również wysiłki UE i Chin mające na celu powstrzymanie dalszego wzrostu amerykańskich ceł importowych.

Protekcjonizm nie chroni

Covid-19 pokazał wyraźniej niż kiedykolwiek, że globalne łańcuchy wartości sprawiają, że produkcja i środki utrzymania w jednym kraju są podatne na wstrząsy w innych. Rosnący protekcjonizm był zagrożeniem dla globalnych łańcuchów wartości już przed wybuchem epidemii Covid-19, a reakcje krajów na wirusa obejmowały działania protekcjonistyczne. Niektóre cła wojenne w handlu między USA a Chinami zostały zniesione, ale tylko w ramach tego samego pośpiechu w celu zabezpieczenia dostaw produktów medycznych, który spowodował, że wiele krajów wprowadziło ograniczenia eksportowe, które są dozwolone w ramach zasad WTO.

Kraje są w różnym stopniu narażone na działanie łańcuchów wartości, ale podatność na zagrożenia wynika z tego, jak łatwo dostępne są substytuty – czy to dla importowanego komponentu, czy dla nabywcy produktu. Aby zarządzać ryzykiem, przedsiębiorstwa mogłyby posiadać większe zapasy, które pomogłyby im zaradzić zakłóceniom w dostawach ich środków produkcji. Mogłyby one również zaopatrywać się u wielu dostawców (i sprzedawać na wielu rynkach), zmniejszając tym samym szanse dostawców (rynków), z których wszyscy są narażeni na wstrząsy w tym samym czasie.

Utrzymywanie większej ilości zapasów i znalezienie rezerwowych dostawców spowoduje wzrost kosztów ponoszonych przez firmy. Poza tymczasowym efektem gromadzenia zapasów, nie będzie to stanowić żadnego bodźca dla handlu światowego. Koszty handlu wzrosną również, jeśli utrzyma się protekcjonizm, czy to w postaci zwiększonych tarć, kontroli eksportu, czy też zniszczonych stosunków między krajami. Wyższe koszty osłabiają skuteczność globalnych łańcuchów wartości, a wraz z nimi korzyści dla konsumentów płynące z handlu międzynarodowego.

Globalne łańcuchy wartości i handel światowy stoją przed głębokimi wyzwaniami, ponieważ Covid-19 uderza w światową gospodarkę i wydaje się, że może pozostawić za sobą wzrost protekcjonizmu. Rozprzestrzenianie się wirusa sprawiło, że wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej widać, że globalne łańcuchy wartości sprawiają, że produkcja i środki utrzymania w jednym kraju są podatne na wstrząsy w innych. Jednak zarządzanie tym ryzykiem nie musi oznaczać rezygnacji z globalizacji.

Źródło materiału: The Covid-19 drop in world trade, and what’s on the other side

Autorzy:
Raoul Leering
Joanna Konings
Timme Spakman

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.