cz. 1 – EBC i zielone obligacje

Zrównoważone obligacje mogą wkrótce stać się gorącym tematem dla Europejskiego Banku Centralnego i jego Programu Zakupów Sektora Korporacyjnego. W mandacie EBC wyraźnie nie wspomniano o zrównoważonym rozwoju, ale wystarczy spojrzeć na przemówienie nominacyjne Christine Lagarde żeby uświadomić sobie jego rosnące znaczenie . W przemówieniu zdecydowanie podkreśliła kwestie zmian klimatu, prace Komisji Europejskiej nad taksonomią zielonych obligacji oraz ponownie przedstawioną przez Prezydenta UE Urulię von der Leyen umowę Deal for Europe.
W niniejszym raporcie przedstawiamy cztery możliwe scenariusze, które mogłyby zostać przyjęte, gdyby EBC przyjął bardziej zrównoważoną politykę oraz przeanalizował ich konsekwencje i ograniczenia.

Zrównoważony rozwój: nasze cztery scenariusze
dla EBC

1. EBC decyduje się na zakup wyłącznie zielonych obligacji

Europejski Bank Centralny może podjąć decyzję o zakupie wyłącznie obligacji zrównoważonych / ekologicznych. To zmniejszyłoby ilość kwalifikowanych obligacji EBC do 134 obligacji lub 70% z ok. 68 mld EUR na dzień dzisiejszy (EBC nie może kupić więcej niż 70% emisji obligacji). Organizacja może oprzeć swoje zakupy o standardy emisji obligacji zielonych określone przez Unię Europejską. Nie wszystkie samodzielnie oznakowane “Zielone obligacje” mogą się kwalifikować, co może skutkować jeszcze mniejszymi inwestycjami globalnymi.

72% korporacyjnych zielonych obligacji wyemitowały
spółki użyteczności publicznej

W tym scenariuszu pojawiłyby się inne ograniczenia. Dywersyfikacja sektorowa byłaby bardzo ograniczona. Na koniec 2019 r. 72% wszystkich korporacyjnych zielonych obligacji zostało wyemitowanych przez sektor usług komunalnych. W rezultacie ten scenariusz wydaje się nam mało prawdopodobny. Jeśli jednak to miałaby zostać wprowadzona opcja, spodziewalibyśmy się, że spready obligacji zielonych osiągną lepsze wyniki najprostsza forma “Opcji”.

2. Inwestuj na podstawie ESG / oceny ryzyka

Realną opcją dla EBC, by zwiększyć jego stabilność, jest inwestowanie w oparciu o przydzielone Wyniki ESG (środowiskowe, społeczne i rządowe) lub oceny ryzyka na firmę / numer ISIN. Korzystanie z systemu punktacji może pozwolić EBC skoncentrować się na zakupie obligacji od emitentów bardziej „zielonych” i aktywnie unikających „brudniejszych” firm. Na przykład, wykorzystując wykres 1 jako wskaźnik zastępczy, EBC mógłby zaniżać sektory o wyższym ryzyku ESG wyniki, takie jak metale i wydobycie, ropa i gaz, wytwarzanie energii na bazie węgla i środki chemiczne.

Gdyby tak było, skorzystałyby na tym bardziej zielone firmy z wyższymi wynikami ESG z wykonywania spreadów, podczas gdy firmy o niskim wyniku ESG, na przykład ropa i gaz sektor byłby gorszy. Jeśli EBC zacznie kupować bardziej stabilne obligacje, my prawdopodobnie zobaczą zielone i krzywe ESG przewyższające swoje szare alternatywy. To by stworzyć niewielką przewagę w zakresie finansowania zielonych obligacji, co zwiększy motywację do wydaje zielone instrumenty, szczególnie ze względu na znaczną liczbę nowych i najnowszych problemy kupowane w CSPP.

Wyk. 1
S&P: Oceny ryzyka środowiskowego i społecznego według sektorów (czerwiec 2019 r.)
3. Decyduje się na sprzedaż nazw lub sektorów o wartości innej niż zielona / niska ocena ESG

Z wieloma zarządzającymi aktywami i funduszami emerytalnymi wdrażającymi strategie ESG ich inwestycji, EBC może zdecydować się na trend. W bardziej drastycznym tonie EBC może nawet zdecydować się na aktywną sprzedaż obligacji. Obecnie rynek zielonych obligacji też jest niewielka, dlatego sprzedaż obligacji nieekologicznych jest mało prawdopodobna. Ale jeśli EBC zaczął sprzedawać. W przypadku obligacji o niskim wyniku ESG obserwujemy reakcję nuklearną z utworzeniem dużej różnica między firmami zielonymi a „brudnymi”. Waga tej opcji doprowadziłoby do znacznych zakłóceń rynku, nie wspominając już o perspektywie prawdziwej ekologiczności / wypychanie zrównoważonych inwestorów.

Według przykładowych ocen ryzyka środowiskowego i społecznego S&P, EBC mógłby aktywnie sprzedaje nazwy energetyczne i przemysłowe o wysokich wynikach ryzyka. Co ciekawe, wierzymy sektor aut nie znalazłby się w czołówce sektorów o wyższym ryzyku, ale z ogólną 8 wynik, sektor jest powyżej średniej (wynik 6). Przechodząc do ABSPP EBC, jak pokazano na ryc. 2 widzimy, że są to kredyty samochodowe z nadwagą. To kolejny obszar sprzedaży może być opcją, która zachęci do większej trwałości w ramach portfela ABSPP.

4. EBC nie inwestuje już w przedsiębiorstwa emitujące duże ilości węgla

Nasz czwarty scenariusz uwzględnia możliwość, że EBC już nie wspiera korporacje uważane za wysoce emisyjne. Ten krok byłby śladem po rosnącej liczbie inwestorów, którzy ograniczają ekspozycję w sektorze energetycznym zgodnie z własne kryteria ESG i / lub wyniki ESG dostarczone przez zewnętrznych dostawców. Wierzymy, że sektor naftowo-gazowy, podobnie jak w przypadku przemysłu tytoniowego, może spotkać inwestora exodus. Może to mieć wpływ na inne sektory, w szczególności metale i górnictwo oraz chemikalia.

Emitenci ropy i gazu: wyższe spready, ale ogólnie niewielki wpływ na koszt długu

Podczas pierwszego programu zakupów EBC zainwestował w 45 obligacji wyemitowanych przez Europę koncerny naftowe i gazowe (ENI, OMV, Repsol, TOTAL). Wszystkie kwalifikujące się przedsiębiorstwa skorzystały z CSPP EBC, ale korporacje z Europy Południowej jeszcze bardziej, ponieważ utrzymywały koszt długu dla tych przedsiębiorstw na przyzwoitym poziomie, gdy spready rosną ze względów ekonomicznych i / lub kwestie polityczne. W scenariuszu, w którym EBC stroni od ropy i sektor gazowy, szacujemy, że spready wzrosną o 10 pb dla wysoko ocenianego oleju i gazu spółek i nawet o 30 pb dla niższych ocen na podstawie bieżących spreadów na obligacjach niekwalifikowalnych.

Pomimo tego potencjalnego negatywnego efektu wpływ byłby dla nich marginalny firmy. Patrząc na europejskie nazwy ropy i gazu cytowane powyżej, tylko na ich koszt długu stanowi od 0,5% do 1,5% ich całkowitych kosztów. Na dodatek najbardziej międzynarodowi gracze ropy i gazu emitują obligacje w innych walutach i nadal mogą z łatwością uzyskać dostęp do rynków kapitałowych mniej zwracających uwagę na problemy związane ze zmianami klimatu.

cz. 2 – EBC i zielone obligacje

Żródło: “ECB: Eat your greens”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.