Gdzie detaliczna waluta cyfrowa może się dobrze rozwijać

Gdzie może prosperować detaliczna cyfrowa waluta? Pytamy, ponieważ Libra na Facebooku była sygnałem alarmowym dla banków centralnych i globalnych decydentów, a co najmniej jeden lub dwa będą rozważać wprowadzenie własnej waluty. Przeanalizowaliśmy globalne wskaźniki, aby dowiedzieć się, co będzie dalej i gdzie.

Koncepcja cyfrowych walut detalicznych jest obecnie traktowana o wiele poważniej, nie tylko przez nas, z wielu powodów. Obejmują one włączenie finansowe i argumenty dotyczące publicznego charakteru pieniądza pod kątem wydajności i kosztów. W tym artykule przyjmujemy perspektywę globalną i zadajemy sobie pytanie, gdzie na świecie może być najbardziej otwarty rynek na infrastrukturę waluty cyfrowej. Zapewniamy tylko wstępne odpowiedzi, korzystając z globalnej bazy danych rozwoju finansowego Banku Światowego. Co najważniejsze, globalna perspektywa oparta na ograniczonym zestawie złożonych wskaźników jedynie identyfikuje kraje, w których popyt na więcej, lepszych i tańszych usług finansowych może być najwyższy. Nie wystarczy to do uzasadnienia biznesowego wprowadzenia waluty cyfrowej.

Włączenie finansowe 1: rozszerzenie dostępu do pieniędzy cyfrowych

Wprowadzenie waluty cyfrowej, która nie jest uzależniona od istniejących systemów, ale jest zbudowana jako samodzielna infrastruktura, która najlepiej rozciąga się ponad granicami, ma sens w krajach, w których dostęp do cyfrowych środków płatniczych i korzystanie z nich są ograniczone. Poniższa mapa świata pokazuje dostęp do pieniędzy cyfrowych mierzonych jako wykorzystanie kont bankowych, kart, płatności elektronicznych i mobilnych. Dostęp jest stosunkowo szeroki w najbardziej rozwiniętych gospodarkach, spójrz na Chiny (dzięki Alipay i WeChat Pay), Kenię (dzięki systemowi płatności mobilnych M-Pesa) i większą część Ameryki Południowej. Afryka i południowa Azja wyróżniają się jako obszary, w których można zwiększyć dostęp do cyfrowych pieniędzy.

Włączenie finansowe 2: poszerzenie dostępu do kredytu

W przypadku firm rozwijających waluty cyfrowe atrakcyjna może być również oferta (mikro) kredytów. Firmy platformowe dysponują niefinansowymi danymi na temat swoich konsumentów i dostawców, których mogą użyć do szybkiej i dokładnej oceny zdolności kredytowej. W przypadku krajów słabiej rozwiniętych poprawa dostępu do kredytów może przyspieszyć rozwój gospodarczy. Większość możliwości kredytowych ponownie koncentruje się na kontynencie afrykańskim. Warto jednak zauważyć, że niektóre kraje Azji Południowo-Wschodniej, które mają niski wynik w dostępie do cyfrowych pieniędzy, oferują stosunkowo szeroki dostęp do kredytu.

Wydajność i redukcja kosztów

Zakres wzrostu wydajności i możliwości biznesowych jest większy, gdy obecny system bankowy jest mniej wydajny. Poniższa mapa – choć oparta na niewielkim zestawie wskaźników, których znaczenia nie należy przeceniać – pokazuje, że w większości rozwiniętych gospodarek sektor bankowy jest stosunkowo wydajny. Region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej również osiąga dobre wyniki, a tym samym mniej podatny na zakłócenia waluty cyfrowej z tej perspektywy. Afryka Subsaharyjska i Ameryka Łacińska wykazują najsłabsze wyniki.

Ułatwienie przekazów pieniężnych

Przesyłanie pieniędzy do domu za granicę może być kosztownym przedsięwzięciem, a zintegrowana infrastruktura obok obecnego systemu bankowości korespondencyjnej może zaoferować nowy, tańszy i szybszy kanał. Rynek przekazów pieniężnych rośnie w zadziwiającym tempie: jeśli wykluczymy Chiny, przekazy pieniężne wyprzedzają obecnie przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Co więcej, średni globalny koszt wysyłania płatności wynosi obecnie około 6,84% wysłanej kwoty. Aby ocenić znaczenie tego dla gospodarki krajowej, przyjrzymy się napływowi przekazów pieniężnych nad PKB. Poniższa mapa pokazuje na zielono kraje, dla których przekazy pieniężne są stosunkowo ważnym źródłem dochodów.

Co dalej i gdzie?

Co możemy wyciągnąć z naszej wysoce abstrakcyjnej analizy? Ogólny obraz, jaki się wyłania, jest taki, że istnieje największe pole do poprawy w Ameryce Łacińskiej, Afryce Subsaharyjskiej i częściach Azji Południowej, choć z różnych powodów. W Afryce dostęp do kredytu jest najbardziej ograniczony. W Ameryce Południowej wydajność i koszty finansowania oferują możliwości. W południowej Azji i Ameryce Środkowej popyt na transgraniczną infrastrukturę cyfrowej waluty może być pożądany przede wszystkim w celu ułatwienia tańszych przekazów pieniężnych.
Jednak tego, czy wprowadzenie waluty cyfrowej byłoby udanym, czy nawet sensownym kolejnym krokiem w zainteresowanych krajach, nie można ustalić na podstawie porównania kilku wskaźników globalnych. Istotnymi warunkami krajowymi są na przykład poziomy ubóstwa, zaufanie i akceptacja niematerialnych instrumentów płatniczych zarówno wśród akceptantów, jak i społeczeństwa, obecność i niezawodność sieci elektroenergetycznych i komunikacyjnych, a także mające zastosowanie ramy regulacyjne, by wymienić tylko kilka.

Z technicznego punktu widzenia infrastruktura waluty cyfrowej może prosperować tylko wtedy, gdy jest połączona z systemami krajowymi i międzynarodowymi i zintegrowana z nimi, co pozwala uzyskać rozsądne koszty operacyjne. Wymaga to na przykład transgranicznej koordynacji i harmonizacji przez organy regulacyjne, na przykład w celu uzgodnienia metody identyfikacji cyfrowej. Potrzebna jest również standaryzacja techniczna, aby uniknąć tworzenia nowej infrastruktury, która może przekształcić się w inną trudną do utrzymania spuściznę kilka dekad później.

Podsumowując, podczas gdy globalna analiza pozwala uzyskać informacje na temat możliwych przypadków użycia walut cyfrowych w różnych regionach, wprowadzenie waluty cyfrowej naprawdę wymaga podejścia w podziale na kraje, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, okoliczności i polityki. 
Niemniej jednak zauważamy, że popyt na waluty cyfrowe jest bardziej prawdopodobny w tych miejscach, w których system finansowy jest mniej rozwinięty i bardziej rozdrobniony.

Authors

Teunis Brosens

Teunis Brosens

Lead Economist for Digital Finance and Regulation

 

Carlo Cocuzzo

Carlo Cocuzzo

Economist – Thematic Research

 

Źródło : “Where a retail digital currency could thrive”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.