Czy studiowanie się opłaca?

Czy studiowanie się opłaca?

Kilka lat temu w USA naukowcy z Georgetown University Center on Education and the Workforce wyliczyli, że pracownicy z dyplomem uniwersytetu zarabiają w ciągu życia przeciętnie 1.000.000$ więcej niż osoby bez wykształcenia wyższego. Oczywiście różnice znacząco się wahały w zależności od rodzaju wykształcenia wyższego. Najbardziej opłacalne w USA było studiowanie kierunków inżynierskich, a najmniej opłacalne kierunków pedagogicznych. Warto się więc zastanowić czy i w Polsce opłaca się inwestować w wyższe wykształcenie?

Badania w Polsce

W Polsce również przeprowadzono szereg badań. Z badań wynika, że mediana miesięcznych wynagrodzeń osób z wyższym wykształceniem jest wyższa niż osób z wykształceniem średnim. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że osoby z wykształceniem wyższym magisterskim przeciętnie poświęciły na zdobycie dyplomu ponad 5 lat, w którym jeżeli studiowały dziennie najprawdopodobniej nie mogły podejmować zatrudnienia.

Tabela 1. Mediana wynagrodzeń w zależności od poziomu wykształcenia

mediana
podstawowe i gimnazjalne 2 600 PLN
zasadnicze zawodowe 2 700 PLN
policealne 3 058 PLN
średnie i pomaturalne 3 000 PLN
niepełne wyższe 3 850 PLN
wyższe zawodowe 3 800 PLN
wyższe magisterskie 4 250 PLN

Źródło: Sedlak&Sedlak OBW 2016 za wynagrodzenia.pl

[caldera_form id=”CF59783f0929545″]

Poziom wynagrodzeń bardzo mocno zależy od kierunku, który studiujemy. Więcej zarabiały osoby z wykształceniem wyższym informatycznym niż pedagogicznym. Warto zwrócić uwagę, że osoby z wykształceniem średnim zarabiały więcej niż osoby po ukończeniu studiów pielęgniarskich.

Tabela 2. Miesięczne wynagrodzenie całkowite
osób, które ukończyły różne kierunki studiów

informatyka 6 250 PLN
elektronika i automatyka 5 900 PLN
ekonomia, finanse, zarządzanie 4 500 PLN
pedagogiczne 3 013 PLN
pielęgniarstwo 2 670 PLN

Źródło: Sedlak&Sedlak OBW 2015 za wynagrodzenia.pl

 

Ile jest warty dyplom? – liczymy

Do naszych wyliczeń przyjęliśmy następujące założenia:

– średni realny wzrost wynagrodzeń w długim okresie na poziomie 3%;

– osoby z wyższym wykształceniem nie pracują w trakcie 5 lat studiów;

– pomijamy koszty nauki – zakładamy studia na uniwersytecie państwowym na kierunku dziennym;

– wynagrodzenia rosną w takim samym tempie wraz ze stażem pracy dla wszystkich pracowników;

– pracownicy przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat;

– stopę dyskontową inwestycji 5% (2 p. proc. powyżej stopy wolnej od ryzyka).

 

Wyniki

Poniżej prezentujemy wartość dyplomu w zależności od kierunku studiów. Wartość dyplomu jest to zdyskontowana różnica w zarobkach między osobą z wykształceniem średnim, a osobą z wykształceniem wyższym w przeciągu całej kariery zawodowej.

Najwięcej warty jest dyplom studiów informatycznych, blisko 750 tys. złotych. Gdy tymczasem za przyjemność studiowania kierunków pielęgniarskich i pedagogicznych, a później wykonywania zawodu pielęgniarki czy nauczyciela trzeba zapłacić.

Tabela 3. Wartość dyplomu studiów magisterskich

informatyka 748 270,23 PLN
elektronika i automatyka 651 018,36 PLN
ekonomia, finanse, zarządzanie 262 010,86 PLN
pedagogiczne -151 170,68 PLN
pielęgniarstwo -246 477,52 PLN

 

Podsumowanie

Powyższe wyliczenia należy traktować z przymrużeniem oka ze względu na ilość czynników, które zostały pominięte w wyliczeniach. Widać, że warto inwestować w studia, ale nie we wszystkie kierunki. Studiowanie niektórych kierunków, jeżeli chodzi tylko o aspekt finansowy, może nie zawsze być opłacalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.